​​​​​

Kendt medicin kan hjælpe de hårdest ramte intensivpatienter med COVID-19

Skader på kroppens vigtigste organer reduceres markant hos coronasmittede patienter i respiratorbehandling, hvis de får lægemidlet prostacyclin. 


Dødeligheden for coronasmittede patienter i respiratorbehandling er på cirka 50%, og der findes kun få hjælpsomme behandlingsmuligheder. Men nye forskningsresultater tyder nu på, at et velkendt lægemiddel, som allerede anvendes på hospitalerne, kan give patienterne et betydelig mere skånsomt forløb. Studiet er netop blevet offentliggjort i det ansete tidsskrift American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 

En forskningsgruppe ledet af professor Pär I Johansson fra Afdeling for Klinisk Immunologi på Rigshospitalet har undersøgt, om stoffet prostacyklin kan hjælpe patienterne ved at reducere skader i endothelcellerne, som beklæder indersiden af blodkarrene. I alt 80 patienter på intensivafdelinger i Region Hovedstaden medvirkede i forsøget – halvdelen fik lægemidlet, mens den anden halvdel var kontrolgruppe og fik saltvand. 

De patienter, som fik tre døgns behandling med prostacyklin, fik samlet set betydelig mindre skader på kroppens vigtigste organer under indlæggelsen på intensivafdeling. Derudover var dødeligheden halveret fra 44% i kontrolgruppen til 22% i den gruppe, som fik prostacyklin. Resultaterne i forhold til dødelighed er dog ikke statistisk signifikante, da der var tale om et lille studie. 

- Vi fandt, at de patienter som fik prostacyklin, samlet fik bedre funktion af de-res organer og bedre overlevelse. Der er stadig mange patienter med COVID-19 indlagt på intensivafdelinger i hele verden. Vi er glade for, at der nu ser ud til at være mulighed for, at de kan få bedre behandlingsmuligheder, siger Pär Johansson. 

Hjælper vigtige blodkar

Prostacyklin er et lægemiddel, som er blevet anvendt siden 1980-erne til at behandle forhøjet blodtryk i lungekredsløbet. Professor Pär I Johansson har tidligere vist, at det i lav dosering kan have en gavnlig effekt for endotelcellerne hos kritisk syge patienter på intensivafdelinger. 

- Vi har opdaget, at skader i endotelcellerne i kroppens mindste kar, kapillærerne, kan være starten på meget alvorlige tilstande for patienten. Ved skader på kapillærernes endotelceller opstår mikroblodpropper, der forhindrer ilttilførslen og forårsager alvorlige skader i lunger, hjerte, lever og nyrer. Den proces ser det ud til kan bremses ved at behandle med prostacyklin, forklarer professor Pär I Johansson. 

Patienterne vurderes for tegn på skader i endotelcellerne via en test for en be-stemt biomarkør. Testen er udviklet af den danske virksomhed BioPorto Diagnostics. 

Håber på opfølgning

Forfatterne bag studiet håber, at andre forskere vil følge op på resultaterne: 

- Der er brug for at undersøge, om samme effekt også ses, når et større antal patienter undersøges, understreger professor Pär I Johansson. 

Forskningsgruppen bag studiet er for øjeblikket i gang med et længerevarende studie med fokus på prostacyklins effekt på organsvigt hos patienter med blod-forgiftningschok og svær endotelskade. Hvis COVID-19 patienter matcher kriterierne for at være en del af studiet, kan de indgå i denne undersøgelse. 

Fakta om studiet

  • "Prostacyclin in mechanically ventilated patients with COVID-19 and severe endotheliopathy: a multicenter, randomized, clinical trial"
  • Studiet undersøgte effekt og sikkerhed ved infusion af prostacyclin sammenlignet med placebo (saltvand) hos i alt 80 patienter, der var indlagt på intensivafdelingerne på Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital i perioden 15.juni 2020 til 25.januar 2021
  • Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet ”American Journal of Respira-tory and Critical Care Medicine” Se mere her​
  • Studiet er støttet med 3 mio. kr. fra Innovationsfondens Grand Soluti-ons – Covid-19.

Yderligere information:


Kontakt professor Pär I Johansson via mail rikke.stine.friis.fleron@regionh.dk   eller telefon 21 33 58 44 

eller via pressekonsulent Christina Petersen: mail christina.petersen@regionh.dk eller telefon 2146 6030. Redaktør