​​​

4,5 millioner kroner skal give vigtige svar om COVID-19-senfølger hos børn og unge

Forskere på Rigshospitalet har indsamlet spørgeskemaer fra 78.000 familier med børn og unge. De skal give viden om senfølger efter COVID-19, så børn og unge kan få den rette hjælp

Professor Selina Kikkenborg Berg.

En bevilling på 4,5 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal skal gøre forskere klogere på, hvor mange børn og unge der får senfølger efter COVID-19. 

I Danmark er over 60.000 børn og unge testet positive siden pandemiens start, og selvom langt de fleste har et mildt forløb, plages nogle af såkaldt lang-COVID i måneder efter sygdommen. Det kan komme til udtryk som mavesmerter, åndenød og træthed.

Bevillingen fra A.P. Møller Fonden skal nu hjælpe forskningsenheden IMPACT i Hjertecentret på Rigshospitalet med at kortlægge børnenes senfølger ved hjælp af netop indsamlede spørgeskemaer fra 78.000 danske børn og unge, der både har og ikke har haft COVID, samt registerdata fra over 300.000 børn og unge. 

Ser på symptomer, medicin og indlæggelser

Forskerne undersøger blandt andet: 

  • I hvor høj grad er danske børn ramt af symptomer og senfølger efter COVID-19 – og hvilke? 
  • Hvilke følgesygdomme er der opdaget, og hvilken medicin har børnene eventuelt fået? 
  • Hvor mange lægebesøg og hospitalsindlæggelser har børn og unge haft under og efter COVID-19-sygdom sammenlignet med andre børn og unge? Og hvilke forskelle kan der være, når det gælder trivsel og livskvalitet? 
  • Symptomer og livskvalitet hos børn, som er vaccineret, sammenlignet med børn, som ikke er vaccineret, og med børn som har været smittet med COVID-19. 
Projektleder og professor ved Københavns Universitet Selina Kikkenborg Berg ser frem til at bidrage med unik viden om børn og unges forløb med COVID-19. Viden som er efterspurgt i hele verden. 

For A.P. Møller Fonden har det været afgørende at få belyst de langsigtede konsekvenser af COVID-19 hos børn, som har været ramt af infektionen, og eksempelvis få afklaret om ”uspecifikke” gener skal tilskrives sygdom eller vaccine, som for eksempel var tilfældet med HPV-vaccine. 

Akut behov for viden 

- Donationen fra A.P. Møller Fonden er helt afgørende for, at vi kan gennemføre forskningen. Nu er vi sikret ressourcer til hurtigt og kvalificeret at få opgjort data og få viden ud, hvor den kan gøre gavn for børn og unge i sundhedsvæsenet og samfundet. Det er vi meget taknemmelige for, siger Selina Kikkenborg Berg og tilføjer: 

- Børns oplevelser under pandemien er afhængige af at blive hørt af voksne, som kan advokere for deres behov for omsorg og behandling. Det er tydeligt, at der er et akut behov for viden for at kunne organisere behandling og støtte til børnene og deres familier. Både i forhold til det enkelte barn og i forhold til samfundets håndtering af pandemien.

De første resultater fra studiet LongCOVIDKids-DK er indsendt til peer review. 

​​​​Om IMPACT: 
  • IMPACT – Research & Care er en forskningsenhed under Hjertecentret, Rigshospitalet. 
  • Den er ledet af professor Selina Kikkenborg Berg. 
  • IMPACT har tidligere stået bag forskning i COVID-19 set fra patienter, pårørende, borgere og hospitalspersonales side, ligesom enheden har undersøgt, hvorfor nogle danskere lader sig vaccinere mod corona, mens andre ikke ønsker det. 
  • I projektet LongCOVIDKids-DK samarbejdes med førende forskere indenfor pædiatri, infektionsmedicin og folkesundhed.
Redaktør