​​​​​​

App guider patienter til lettere hjemmebehandling

​MinSP Assistent kan hjælpe med at holde styr på hjemmemålinger og spørgsmål og tilbyde den rigtige information på det rigtige tidspunkt til patienter i behandling i hjemmet.


​Klinisk sygeplejespecialist og seniorforsker Helena Hansson er koordinator for Specialistteamet med IV-behandling med bærbar pumpe i Afdelingen for Børn og Unge. Teamet står for den første pilottest af MinSP Assistent. 

Få en påmindelse om, at du skal huske at tage dit barns temperatur. Tast svaret ind via appen. Se en video om, hvordan du skifter infusionspose på den bærbare pumpe, I har med hjem. 

Det er noget af den hjælp, forældre til syge børn og unge kan få med sig på mobilen i de perioder, hvor barnet får intravenøs hjemmebehandling med en bærbar pumpe. MinSP Assistent er seneste skud på stammen af værktøjer i Sundhedsplatformen, som patienter og pårørende kan bruge som støtte gennem et hospitalsforløb. 

Lige nu afprøves MinSP Assistent i Afdeling for Børn og Unge i et pilotprojekt. I første omgang skal 10 familier indgå i projektet.

- Det smarte ved MinSP Assistenten er, at den hjælper med at holde styr på de opgaver og informationer, man har brug for i dag. Det, man skal gøre i morgen, det melder den om i morgen, siger digitaliseringskonsulent Ragnheidur Traustadottir fra Forbedringsafdelingen.

Skal styrke trygheden

MinSP Assistent fungerer som en udbygning til Min Sundhedsplatform, og de oplysninger, der tastes ind i appen, sendes direkte til patientjournalen. Formålet med MinSP Assistent er at øge trygheden i hjemmebehandlingen for både patienter, pårørende og personale. Den pilottestes af Specialistteamet med IV-behandling med bærbar pumpe i Afdelingen for Børn og Unge, og indgår i et forskningsprojekt, som klinisk sygeplejespecialist,forsker og Specialistteamets koordinator Helena Hansson er i gang med i samarbejde med Børneonkologisk Laboratorium og Lunds Universitet. 

- Den overordnede tanke var at udvikle en telemedicinsk løsning, der fra starten kan støtte familierne og øge trygheden både for familierne og for personalet, når en patient får tilbud om hjemmebehandling, fortæller Helena Hansson.  

Hun har interviewet 16 familier til børn i IV-behandling med bærbar pumpe om, hvad de kunne forestille sig kunne være en hjælp. Også fokusgrupper med personale blev spurgt om ønsker til en telemedicinsk løsning og eventuelle barrierer. 

Mange af ønskerne var mulige i Sundhedsplatformen, funktionerne var bare ikke bygget endnu. Så det blev de af CIMT, og Helena Hansson og Specialistteamet er gået i gang med at pilotteste MinSP Assistent.

- Vi håber, appen også kan være med til at øge tilgængeligheden. Der kan være familier, der ikke kommer i hjemmebehandling, fordi de er usikre og måske vil have det nemmere, hvis der også er noget med videoer og mulighed for at have styr på opgaver, siger Helena Hansson.

Afprøvningen af MinSP Assistent er stadig i startfasen, men Forbedringsafdelingen har allerede fået henvendelser fra andre afdelinger, som ønsker sig en lignende løsning til deres patienter, og arbejdet er i gang med at udvikle en løsning til tre andre patientgrupper. Interesserede kan kontakte Fokusområdet Patientinddragelse i CIMT eller Ragnheidur Traustadottir fra Forbedringsafdelingen.
Redaktør