​​​

To forskere får talentpriser

Lundbeckfonden uddeler talentpriser til seks forskere, og to af dem går til Emil Fosbøl og Håkan Ashina fra Rigshospitalet.​
Vent...


Foto: Overlæge Emil Fosbøl (t.v.) fra Afdeling for Hjertesygdomme leder Rigshospitalet Hjerteklapenhed, mens læge og ph.d. Håkan Ashina er tilknyttet Dansk Hovedpinecenter og Afdeling for Hjerneskader.


Hvert år uddeler Lundbeckfonden talentpriser for at fremhæve og opmuntre lysende talenter indenfor sundhedsforskning. I år går to ud af seks talentpriser til forskere fra Rigshospitalet. 

Overlæge Emil Fosbøl fra Afdeling for Hjertesygdomme og leder af Hjerteklapenheden på Rigshospitalet får Lundbeckfondens hovedpris, Young Investigator Prize 2021,  som gives til forskere (under 40 år), som allerede har ydet væsentlige bidrag indenfor deres forskningsfelt. 

Læge og ph.d. Håkan Ashina fra Dansk Hovedpinecenter og Afdeling for Hjerneskader er en af fem forskere, der modtager Talent Prize 2021, som gives til særligt dedikerede og passionerede forskere under 30 år.

​Anerkendt for forskning i hjerteklapsygdomme

Prisen til Emil Fosbøl er på en million kroner, hvoraf de 300.000 kroner er en personlig pris, mens resten øremærkes til forskning. Han bliver belønnet for sin meget anerkendte forskning inden for hjerteklapsygdomme. Siden Emil Fosbøl blev færdig som læge i 2009– og i samme ombæring i øvrigt indleverede sin ph.d.-afhandling – har han arbejdet så hårdt og talentfuldt med at udforske hjerteklapsygdomme, at han i dag er en internationalt anerkendt ekspert på området. Især inden for endokarditis, som er den medicinske betegnelse for hjerteklapbetændelse og betændelse i selve hjertet.

Han er både behandlende læge og forsker på Rigshospitalet, og hans forskningsfokus er på hjerteepidemiologi. Han søger blandt andet svar på, hvordan endokarditis udvikler sig hos patienterne, og hvilke biologiske-, genetiske- og livsstilsbetingede forhold, der mere specifikt ser ud til at drive denne og andre hjertesygdomme.

Prisen kommer i kølvandet på en anden prestigefyldt pris, som Emil Fosbøl modtog tidligere på året. I foråret fik han en af de fem EliteForsk-priser, staten hvert år uddeler til yngre, særligt talentfulde forskere.

​Forskning i hovedpine efter hjernerystelser

Håkan Ashina får Lundbeckfondens talentpris for sin forskning indenfor posttraumatisk hovedpine, som for eksempel kan forårsages af en hjernerystelse. Med prisen følger 200.000 kroner til yderligere forskning og en personlig pris på 100.000 kroner. 

Hos op til en tredjedel af alle, der rammes af hjernerystelse, er hovedpinen stadig en realitet tre måneder efter hændelsen – ofte ledsaget af kognitive vanskeligheder, søvnbesvær, lysfølsomhed, kvalme og angstlignende- eller depressive symptomer. 

Håkan Ashinas forskning skal være med til at give en mere systematisk forståelse af sygdomsbilledet og de biologiske mekanismer, der ligger bag sygdommen. 

Sammen med forskerkolleger på Dansk Hovedpinecenter ser han blandt andet på ligheder mellem vedvarende posttraumatisk hovedpine og migræne. I en undersøgelse har forskerholdet vist, at en del patienter med posttraumatisk hovedpine – ligesom patienter med migræne – kan have gavn af behandling rettet mod signalstoffet CGRP. Stoffet er kendt for at kunne fremkalde migræne, og den viden har ført til udvikling af såkaldte CGRP-hæmmere. Det er moderne medicin med få bivirkninger, der kan hjælpe mange migrænepatienter med at slippe af med de invaliderende smerter – og dermed gøre det muligt for dem at leve et aktivt arbejds- og familieliv.

Forskergruppens undersøgelse viste, at 28 procent af deltagerne mindst fik halveret den månedlige forekomst af moderate til svære smerter som følge af vedvarende posttraumatisk hovedpine. Effekten af behandlingen er mindre end hos patienter med migræne, og fremadrettet skal Håkan Ashina blandt andet forske i, hvordan man tilrettelægger behandlingen til en patientgruppe, hvis behandlingsbehov er mere kompleks end for patienter med migræne. 

Læs mere om vindernes forskning på Lundbeckfondens hjemmeside.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor