Nyt studie ser på børns senfølger af COVID-19

Forskere fra Rigshospitalet undersøger et stort antal børn for senfølger af COVID-19. Hospitaler og forældre melder om langvarige mavesmerter, feber, træthed og andre følger

Professor Selina Kikkenborg Berg er en af hovedkræfterne bag studiet.


Det har hidtil været en udbredt opfattelse, at COVID-19 ikke har så stor betyd-ning for børn, fordi de ikke smittes så nemt og har milde forløb, ofte helt uden symptomer.

Men flere hospitaler og forældre melder nu om senfølger – også kendt som lang-COVID – hos børn, der i måneder, efter de har haft COVID-19, plages af blandt andet mave- og brystsmerter, hovedpine, voldsom træthed, led- og mu-skelsmerter, ondt i halsen, svimmelhed, kvalme og feber. 

- Det ser ud til, at COVID-19 kan give nogle langvarige forløb hos nogle børn og unge, selv om det langt fra er hos alle. Mange forældre er frustrerede over, at deres børn tilsyneladende ikke kommer sig over COVID-19, men bliver ved med at have symptomer i måske 6-9 eller helt op til 12 måneder. I Danmark har vi ikke noget overblik over problemets omfang, og vi ved ikke, hvor hårdt de over 45.000 danske børn, som har haft COVID-19, er ramt, siger professor Selina Kikkenborg Berg fra Hjertecentret på Rigshospitalet og Københavns Universitet. 

Hun er en af de danske forskere, der nu starter studiet LongCOVIDkidsDK. 

Ser på børns indlæggelser og medicinforbrug 

- Vi vil afdække, hvor mange børn der rammes af lang-COVID, og hvilke symptomer de har. Vores viden kan bruges til at støtte familierne og børnene bedre og forske videre i, hvordan vi afhjælper problemerne med de langsigtede følger. 

På verdensplan findes kun få studier af lang-COVID hos børn. I England har man målt børns symptomer fem uger efter smitte, og her har omkring 10 pro-cent af de smittede børn symptomer. I Sverige er flere børn end ventet ramt af symptomer, som kan gøre dem ude af stand til at gå i skole længe efter deres sygdom. 

Det danske studie skal afdække antallet af indlæggelser, besøg i akutmodtagelser og hos egen læge for børn og unge op til et år efter COVID-19. Studiet ser også på, hvilke lægemidler der udskrives til børnene i efterforløbet. Det sammenholdes med tal fra raske børn for at se, hvilken ekstra belastning CO-VID-19 måtte have. Studiets anden fase afdækker, hvilke symptomer børnene har 3, 6, 9 og 12 måneder efter COVID-19. 


Redaktør