Forskere tegner hjerneatlas

Forskere fra Rigshospitalet vil skabe en international database, hvor data fra hjerneskanninger kan samles og deles. Det vil kunne give mere præcise svar på forskningsspørgsmål om hjernen.  

Vent...

​Hjerneskanninger fra hele verden skal samles ét sted. På den måde vil forskere kunne sammenligne data med deres egnen forskning og kvalificere deres resultater. Idéen kommer fra Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet og professor Gitte Moos Knudsen, der netop har modtaget 10 millioner fra Novo Nordisk Forskningsfond til projektet. 


Projektet ”The OpenNeuroPET Archive – A Molecular Neuroimaging Archive” har til formål at etablere en open access-platform, der kan behandle og opbevare data fra hjerneskanninger systematisk og ensartet. Databasen vil gøre det muligt for forskere fra hele verden at dele data på en måde, der kan skabe fremskridt inden for hjerneforskning og medicinsk billedteknologi. En del af projektet er at designe databasen, så datadelingen overholder regler for GDPR. Forskerholdet ser på flere mulige løsninger, blandt andet en såkaldt Data Usage Agreement, en aftale den enkelte bruger skal tilslutte sig inden data bliver tilgængelig. 

- Det er nødvendigt at dele data for at opnå mere solide forskningsresultater. Vi skal vænne os til at dele data og dermed kunne bekræfte resultater fra mindre studier og til at forfine konklusionerne. Det vil medvirke til, at vi bliver i stand til at besvare vigtige forskningsspørgsmål med større sikkerhed, siger professor Gitte Moos Knudsen fra Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, der bygger den nye platform i tæt samarbejde med forskere fra blandt andet Datalogisk Institut på Københavns Universitet.

Projektet vil gøre det muligt at samle og genbruge data fra hjerne- PET-skanninger, som er en metode til at måle mængden og lokalisationen af bestemte molekyler i hjernen.

Da PET-skanninger af hjernen er dyre og indebærer udsættelse for ioniserende stråling, omfatter forskningsstudier typisk et begrænset antal patienter og raske forsøgspersoner. Ved at samle og dele data fra skanningerne internationalt, på tværs af institutioner, kan den nye platform gøre det muligt at samle store og kostbart indhentede data, og flere forskere kan få adgang til at analysere et stort datamateriale. Dette kan blandt andet bruges til at lave nøje kortlægninger af visse af hjernens molekyler og dermed fremstille et hjerneatlas.

Databasen bliver frit tilgængelig for andre forskere, så den kan komme så mange som muligt til gavn. 

Professor Gitte Moos Knudsen, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet har modtaget 10.144.473 kr. til projektet fra Novo Nordisk Fonden. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor