​Videnscenter for Neurorehabilitering flytter ind i Neurorehabilteringshuset i Glostrup, når det står færdigt i 2023

Nyt videnscenter skal styrke behandlingen af hjerne- og rygmarvsskader

​Millionbevilling fra Region Hovedstaden til Videnscenter for Neurorehabilitering samler viden, forskning og uddannelse af sundhedspersonale i hjerne- og rygmarvsskader.  

Vent...

​Rygmarvs- og hjerneskader rammer ofte pludseligt, typisk efter ulyk-ker eller akut sygdom og betyder store omvæltninger i hverdagen ikke blot for patienten, men hele familien. Patienter med skader på rygmarv eller hjerne er ofte først indlagt på hospitalet, hvorefter de udskrives til videre genoptræningsforløb i deres kommune. 

Videnscenter for Neurorehabilitering skal styrke patientforløbene på tværs af hospitaler, kommuner og genoptræningscentre ved blandt andet at udvikle nye løsninger, tilbyde kursusforløb til sundhedspersonale og samle eksisterende viden om behandling og genoptræning af hjerne-og rygmarvsskader. 

- Når man som menneske bliver ramt af akut sygdom, som f.eks. rygmarvs- og hjerneskader, er det vigtigt, at behandlingen, lige fra hospitalsindlæggelse til genoptræning i egen kommune tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation og hverdag. Vores mål er, at centret skal styrke arbejdet, både være til gavn for patienterne og deres pårørende, men også sundhedspersonalet gennem understøttelse af viden- og kompetenceudvikling , siger Jannick Brennum, centerdirektør for Neurocentret, Rigshospitalet.

Hele Østdanmarks center

Det er først og fremmest sundhedspersonale på tværs af hospitaler, kommuner og private rehabiliteringsinstitutioner, der bliver målgruppe for det nye videncenters tilbud.   

- Videnscenter for Neurorehabilitering skal være med til at skabe mere kontinuitet i neurorehabiliteringen i Østdanmark, hvor vi har rigtig mange aktører i form af hospitalet og kommuner, der hjælper patienterne gennem deres genoptræning. Det er en meget kompleks opgave, som vi skal være med til at understøtte og optimere. Alt sammen til gavn for patienterne, siger Anne Norup, neuropsykolog og leder af Videnscenter for Neurorehabilitering.

Det nye center er en del af Region Hovedstadens samlede indsats for alle patienter med hjerne- og rygmarvsskader. Regionen står også bag opførelsen af det nye Neurorehabiliteringshus på Rigshospitalet, Glostrup. Neurorehabiliteringshuset samler den højtspecialiserede og regionale behandling og genoptræning af patienter med skader på hjerne, nerver og rygmarv. Samlet skabes et unikt, fagligt miljø af behandlings- og forskningsenhederne i Østdanmark.  

Inddrager erfaringer bredt

Det nye Videnscenter for Neurorehabilitering skal også bidrage til forskning inden for hjerne- og rygmarvsskader, herunder tværsektoriel praksisforskning. Centret vil inddrage patienter og pårørendes erfaringer i både udvikling og evaluering af nye innovative løsninger. 

- Det er essentielt, at vi i centret løser vores opgave i tæt samarbejde med kommunerne, patientforeningerne, men også inddrager patienter og pårørende i vores projekter, siger Anne Norup. 

Bevillingen til Videnscenter for Neurorehabilitering er på 2 mio. kr. fra 2021, herefter 4,7 mio. kr. årligt. Centret etableres på Rigshospitalet, Glostrup og vil dermed være tæt på behandling og forskning i Neurorehabiliteringshuset, når det står færdigt.

Fakta om Videnscenter for Neurorehabilitering

Videnscentrets fire fokusområder: 
  • Viden – skabe en platform, hvor der er adgang til nyeste viden inden for behandling og genoptræning af hjerne- og rygmarvsskader
  • Kompetenceudvikling – udbyde monofaglige og tværfaglige kurser til sundhedspersonale
  • Forskning – understøtte blandt andet tværsektorielle forskningsprojekter 
  • Innovation – udvikle og afprøve nye løsninger, eksempelvis ny teknologi eller mere sammenhængende patientforløb

Fakta om hjerne- og rygmarvsskader 

  • Omkring 150-200 danskere rammes hvert år af en alvorlig rygmarvsskade. Der lever mindst 3000 i Danmark med væsentlige følger af en rygmarvsskade.
  • 20.000 danskere rammes hvert år af en hjerneskade – hovedparten som følge af en blodprop eller blødning i hjernen. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor