BørneRiget vil løfte den samlede brugeroplevelse på hospitalet til nyt niveau; Alle løsninger udvikles og testes med patienter og personale

​En donation fra Ole Kirk’s fond skal understøtte innovationsarbejdet på BørneRiget. Målet er at skabe en brugeroplevelse i verdensklasse og derved sikre mest mulig sammenhæng og livskvalitet under og efter behandlinger.

Vent...
Når BørneRiget åbner i 2025, vil børn, unge og fødende møde et hospital, hvor brugeroplevelsen er gennemtænkt og designet på en helt unik måde, tilpasset de særlige behov, patienter og familier har. En ny bevilling fra Ole Kirk’s Fond på op til 85 mio. sætter yderligere skub i ambitionerne og udviklingen af tiltag, der skal være med til at sikre bedst mulig livskvalitet for patienter og pårørende. 

Det glæder Regionrådsformand i Region H. Sophie Hæstorp Andersen (S) sig over: 

- Når børn og unge er indlagt, så påvirker det hele familien. Med BørneRiget bygger vi et helt særligt hospital, hvor familier i en sårbar situation fortsat har mulighed for at fungere som familie i en nogenlunde almindelig og tryg hverdag. Donationen giver os mulighed for at udvikle et hospital, der sætter endnu mere fokus på den menneskelige del af opholdet og skabe et hospital, der er specialdesignet de behov, børnene, de unge og deres familier har.

Brugerinddragelse og brugertest er omdrejningspunktet  

BørneRiget vil skabe en hospitalsoplevelse, der ikke bare handler om behandlingen, men også at børn, unge, fødende og deres familier kan komme igennem forløb på BørneRiget som hele mennesker og som sammenhængende familier. Både når der er tale om svære indlæggelsesforløb og glædelige forløb som fx en familieforøgelse. 

En af de afgørende veje til at skabe gode brugeroplevelser er at inddrage brugerne. Og netop dét har været et omdrejningspunkt for det ambitiøse projekt siden starten. Både patienter, pårørende og personale har været inddraget fra første dag, og det er bl.a. på baggrund af workshops og interviews med brugerne, at hele konceptet for BørneRiget er blevet fastlagt. 

Nu går BørneRiget ind i en ny fase, hvor der skrues yderligere op for test og samskabelse med brugerne. Ud over løbende test med brugerne i de eksisterende rammer på Rigshospitalet skal donationen bruges til at bygge en 1:1 model af et lille udsnit af bygningen med en sengestue, et ambulatorium og opholdsrum. Her vil man over de næste 4-5 år i samspil med patienter, pårørende og personale teste relevante forløb, design og situationer, indtil de er stærke nok til at blive implementeret i det nye BørneRiget. 

Samspillet med brugerne er centralt i alle faser af projektet, forklarer projektchef for brugeroplevelsen, Toke Bie Laugesen: 

- At skabe en brugeroplevelse, som skal rumme alt fra fri leg og lykkelige stunder til familiernes dybe sorg, kræver indgående forståelse, gode tanker, nye ideer og ikke mindst en masse tests, der skal bekræfte, at løsningerne bidrager til det store formål. Vi prøver derfor alle nye løsninger af sammen med patienter, pårørende og det personale, der arbejder med det til dagligt, for at sikre at vi udvikler i den rigtige retning. 

BørneRiget; et partnerskab i verdensklasse

Ole Kirk’s Fond og Region Hovedstaden skaber i fællesskab det nye børnehospital på Rigshospitalet; BørneRiget. Ambitionen er, at hospitalet skal være ’et hjem til livet’, der tager hånd om patienterne og familierne og bringer dem sikkert ’hjem til livet’ igen. Det betyder, at hospitalet skal være meget mere end behandlingen og væggene omkring behandlingen. Et vigtigt fokus for donationen er at sikre at legen bliver en integreret del af bygningen, afspejler sig i personalets adfærd og – når det er muligt – en del af behandlingen. 

Donationen fra Ole Kirk’s Fond skal netop tage udgangspunkt i dette.

- I Ole Kirk’s Fond har vi set på, hvordan vi bedst kan bidrage til yderligere styrkelse af BørneRigets indsats for at skabe et børnehospital i verdensklasse. Det er så vigtigt at sikre, at de løsninger og praksisser, der udvikles til gavn for både patienter, pårørende og personale, skaber mest mulig værdi. Det er årsagen til, at Ole Kirk’s Fond har valgt at støtte med så betydeligt et tillæg til hoveddonationen til BørneRiget. I tillæg til de økonomiske bidrag ønsker vi gennem partnerskabet at bringe vores respektive kompetencer i spil til gavn for udviklingen af BørneRiget. Det drejer sig grundlæggende om, at vi vil hjælpe med at BørneRiget bliver ”et hjem til livet”, siger Lars Hyldgaard Olesen, Programchef i Ole Kirk’s Fond.

BørneRigets projektdirektør, Merete Lange, mener, at den yderligere donation fra Ole Kirk’s Fond giver BørneRiget helt unikke muligheder:

- Vi bevæger os i hidtil ubetrådt land i en ny form for offentligt-privat samarbejde med dette projekt. Jeg er overbevist om, at de nye løsninger bliver mange gange bedre, når vi udvikler dem i samskabelse med de børn, unge, familier og personale, der skal bruge BørneRiget. Men der ligger også et stort arbejde i at udvikle på denne måde, og her er jeg ikke i tvivl om, at donationen og det tætte samarbejde med Ole Kirk’s Fond giver os helt unikke muligheder for at nå vores mål, siger Merete Lange. 

For yderligere information, kontakt

  • Daniel Vámosi, Ole Kirk’s Fond,
    Tlf. +45 28924183, daniel.vamosi@kirkbi.com
  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70 20 95 88
  • Katrine Bütow, BørneRiget,
    +4521136403 katrine.brix.buetow@regionh.dkRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor