Ny professor vil gøre patienter hurtigere raske efter kirurgi

​Smerter, træthed, åndenød og kredsløbsproblemer er nogle af de komplikationer efter kirurgiske indgreb, som Eske Kvanner Aasvang vil mindske som nytiltrådt professor i perioperativ medicin på Rigshospitalet. 

Dansk forskning i komplikationer relateret til kirurgiske indgreb får et kæmpe løft. Overlæge Eske Kvanner Aasvang fra Afdeling for Bedøvelse og Operation i Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet skal i et nyt professorat blandt andet styrke forskningen i at forstå mekanismerne bag, at op til hver tredje patienter oplever alvorlige komplikationer efter større operationer. 


Overlæge Eske Kvanner Aasvang. 

- Alt for mange patienter får komplikationer i forbindelse med kirurgisk indgreb på landets hospitaler. Med min forskning vil jeg undersøge og forstå, hvorfor komplikationerne overhovedet opstår. Hvilken rolle har de faktorer, som patienten bringer med sig såsom immunsystemmets funktion og eksisterende sygdomme, og hvilken rolle har det kirurgiske traume og bedøvelsen for komplikationer, siger Eske Kvanner Aasvang og fortsætter:

- Forstår vi sygdomsmekanismerne bag komplikationerne, kan vi fremover reducere komplikationerne og forbedre de kliniske resultater af operationerne og i sidste ende redde menneskeliv. Rigshospitalet er i kraft af de højtspecialiserede afdelinger et optimalt sted til avanceret klinisk forskning i for eksempel den immunologiske reaktion på kirurgi, forklarer han.

Smerter skal ikke accepteres

Eske Kvanner Aasvang forklarer, at både læger og patienter ofte stiltiende accepterer, at komplikationer er en naturlig del af det at blive opereret. Men sådan bør det ikke være, mener han.

- Vi skal væk fra at acceptere, at man for eksempel ofte oplever stærke smerter, åndenød, kredsløbsproblemer eller træthed efter en operation. I stedet skal vi som læger og forskere dykke ned i, hvorfor komplikationerne overhovedet opstår og lære de underliggende faktorer bag smerterne bedre at kende. Det kan øge behandlingstilbuddet til patienter, der er hårdt ramt af smerter eller andre alvorlige komplikationer, forklarer han.

Perioperativt område skal være mere synligt 


Eske Kvanner Aasvang har som ny professor i perioperativ medicin og patofysiologi som ambition at styrke det perioperative område og gøre det mere synligt på Rigshospitalet. 

Han ønsker blandt andet over tid at oprette en tværgående enhed blandt andet bestående af anæstesilæger og kirurger, der kan servicere hele hospitalet i forståelsen og behandlingen af anæstesi- og operative komplikationer, operationsteknik og patientpleje, optimal overvågning patienter samt andre spørgsmål relateret til patientforløb før, under og efter en operation. 

- Anæstesilæger er i en unik position, hvor vi gennem vores uddannelse og arbejde står et sted mellem kirurgi og medicin. Vi kan derfor tilbyde en samlet forståelse og gennem samarbejde med eksperter indenfor andre medicinske felter løfte det samlede operative forløb, siger Eske Kvanner Aasvang.

Kunstig intelligens redder liv


En fællesnævner for Eske Kvanner Aasvangs forskning er brugen af innovativ sundhedsteknologi som kunstig intelligens og computeralgoritmer. 

Sammen med kolleger fra Danmarks Tekniske Universitets Institut for Sundhedsteknologi og Bispebjerg Hospitals anæstesiologiske afdeling har han blandt andet udviklet et system, hvor små sensorer på kroppen af nyligt opererede eller medicinske patienter overvåger værdier som puls, blodtryk og iltmætning døgnet rundt og automatisk alarmerer personalet via deres smartphones.

Systemet gør det muligt at skride ind, hvis patientens tilstand forværres, så risikoen for alvorlige komplikationer reduceres. Systemet gør konstant overvågning på sengeafdelinger muligt, hvilket normalt kun kan tilbydes på højtspecialiserede afdelinger som intensiv og opvågningsafsnit. 

Under COVID-19-pandemien har Eske Kvanner Aasvang og kollegerne fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og DTU videreudviklet på systemet – kaldet WARD (Wireless Assessment of Respiratory and circulatory Distress), så det også kan bruges til at overvåge patienter indlagt med COVID-19 og slå alarm, hvis deres tilstand forværres. Næste kridt er at udvikle systemet til børn og at kunne overvåge patienternes bevidsthed og aktivitetsniveau.

- Der er et kæmpe potentiale i vidensbaserede systemer, der udnytter trådløse sensorer, især i kombination med den ufattelige mængde af sundhedsdata der dagligt generes. Vi tror på, at koblingen til kunstig intelligens i et system som vores kan redde mange menneskeliv, fordi vi kan opdage forværringer meget tidligt., siger Eske Kvanner Aasvang.

Tiltræder 1. juli

Eske Kvanner Aasvang er 48 år, dr. med og kommer oprindeligt fra Helsingør, hvor hans morfar Arnold Kvanner var privatpraktiserende læge. I dag bor han i Espergærde og er far til to piger. 

Eske Kvanner Aasvangs kliniske professorat i perioperativ medicin og patofysiologi er tilknyttet København Universitet fra den 1. juli 2021. 

Om Afdeling for Bedøvelse og Operation (tidligere Anæstesi- og Operationsklinikken)


Afdeling for Bedøvelse og Operation i Center for Kræft og Organsygdomme bedøver patienter med sygdomme i mavetarmkanaler, urinveje og store blodkar.

På afdelingens observations- og terapiafsnit varetages desuden den postoperative behandling og pleje af patienter fra yderligere otte specialer på Rigshospitalet.

Afdelingen udfører ca. 6.000 operationer om året og har ca. 10.000 opvågningsforløb.

Redaktør