Kommentar fra Centerledelsen i JMC: ’Børn og unge med kræft skal have den bedste behandling, uanset hvor de bor’

​Det seneste års tid har en faglig arbejdsgruppe sammen med Sundhedsstyrelsen beskrevet og analyseret den eksisterende kræftbehandling af børn og unge i Danmark og drøftet eventuel centralisering.

Arbejdet er endt på en konklusion, der kort sagt kan beskrives som bevarelse af den eksisterende struktur med fire behandlingssteder, men med ønske om tættere nationalt samarbejde, også om sygepleje. Vi deltager aktivt og med glæde i det nationale samarbejde – før som nu. 

Det har været en svær proces, ikke mindst fordi der parallelt med arbejdet har været politisk pres for at undgå yderligere centralisering. Centralisering har i pressen nærmest været italesat, som om familier med kræftramte børn skulle flytte til Rigshospitalet i årevis. Det har aldrig været på tale, hverken fra Sundhedsstyrelsen eller fra Rigshospitalet. Det har vi brug for, at I ved, alle jer der læser JMC-nyt. 

Kræft er en sjælden sygdom. Alle former for kræft hos børn (med én undtagelse) rammer færre end 10 børn om året i Danmark. Derfor giver det mening at tale om centralisering. Sjældne sygdomme har vi i Danmark traditionelt set samlet for at kunne have den nødvendige ekspertise til alle patienterne uanset bopæl. For at sikre lighed i sundhed. 

Alle børn og unge skal have den bedste behandling, uanset hvor i landet de bor. Men de skal samtidig være mest muligt hjemme – det betyder meget. Og i dag kan vi heldigvis rigtig meget i samarbejde på tværs af landet og med nye behandlingsmetoder, hvor børn og unge kan være mere hjemme, fordi en stor del af behandlingen kan ske enten i hjemmet eller på lokalt hospital. Det er et kæmpe fremskridt, og det vil vi styrke og udbygge endnu mere. Vi ser frem til samarbejdet i regi af det nye nationale forum for børnekræft.


Redaktør