Akutlægehelikopteren har fået en professor

​Jacob Steinmetz er ny klinisk professor i akutmedicin med tilknytning til Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.

Vent...


Foto: Klinisk professor Jacob Steinmetz skal forske i den præhospitale behandling med fokus på akutlægehelikopteren. 

Dansk forskning i akut medicin får et stort løft i de kommende år. Ph.d. og overlæge Jacob Steinmetz fra Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter på Rigshospitalet skal i et nyt professorat styrke forskningen i den hjælp, som ambulancen, akutlægebilen og akutlægehelikopteren yder til mennesker, der har akut behov for behandling uden for hospitalet. Det kunne fx være traumepatienter eller patienter med hjertestop og blodprop i hjertet.

Jacob Steinmetz er selv helikopterlæge og skal medvirke til at koordinere den præhospitale forskning i Danmark og skabe mere internationalt samarbejde med særligt fokus på akutlægehelikopteren.

En af de områder, Jacob Steinmetz har forsket i, er iltbehandling til akut tilskadekomne patienter. Indledende forskning tyder på, at ikke alle patienter har gavn af iltbehandling, og fra efteråret 2021 skal han i en stor undersøgelse være med til at undersøge, hvilke patienter der bør tilbydes ilt i den akutte fase. Undersøgelsen gennemføres med støtte på 6,3 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. 

- Det præhospitale akutte område er forskningsmæssigt udfordrende, men forskningen kan helt sikkert være med til at hjælpe patienterne, og jeg glæder mig til at komme i gang med et inspirerende forskningsfelt. I vores forskning har vi fx vist, at etableringen af en helikopterordning har været med til at øge overlevelsen for svært tilskadekomne patienter, og at patienter med blodprop i hjertet kommer hurtigere på hospitalet, siger Jacob Steinmetz. 

Han forklarer, at en del af forskningen også kommer til at handle om selve organiseringen af den præhospitale indsats i Danmark.  

Jacob Steinmetz’ kliniske professorat er tilknyttet Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet fra den 1. juni 2021. Han er samtidig ansat i Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning og overlæge på Rigshospitalets Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter. Professoratet er finansieret af Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Kontaktinfo: 

Klinisk professor og overlæge Jacob Steinmetz
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning samt
Rigshospitalet, Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter.
Mobil: 31 21 05 02
Mail: Jacob.Steinmetz@regionh.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor