Sammenligning mellem antigentest med lang podepind i næsen og PCR-test

Antigen-testen er et godt supplement til COVID-19 PCR-test viser studie fra december, hvor 5000 mennesker blev coronatestet med begge testmetoder.

I slutningen af december satte forskere fra Rigshospitalet, Region Hovedstadens Akutberedskab og Statens Serum Institut gang i en undersøgelse, der skulle sammenligne hurtigtests og PCR-test for coronavirus.

Resultaterne er netop offentliggjort i Danish Medical Journal, og de viser, at for næsten 7 ud af 10 positive PCR-tests var hurtigtesten – den med de lange pinde, der poder i næsesvælget – også positiv. 

Hurtigtest var mere nøjagtig ved symptomer end uden symptomer

Deltagerne i studiet fik – ud over de to tests – også et spørgeskema, hvor de blev udspurgt om, hvorvidt de havde symptomer på COVID-19. Og når forskerne udelukkende sammenlignede resultater for dem, der krydsede af, at de havde symptomer, så var test-svarene i højre grad ens. Specificiteten for hurtigtesten, som er udtryk for, hvor stor en andel af de positive, den finder, var 78,8 % af testpersoner med symptomer. Derimod var den 49,2 % for asymptomatiske personer.

- Vi kunne se, at virusmængden var mindre i positive PCR-prøver fra folk, der ikke havde symptomer. Det passer med at antigentesten er mindre følsom og derfor har færre positive resultater. Det vil selvfølgelig være bedst, om antigentesten var noget mere følsom og specielt gav et positivt svar i flere af prøverne fra asymptomatiske personer, siger Christian von Buchwald, professor ved Københavns Universitet, overlæge i Afdeling for Øre- Næse- Halskirurgi og Audiologi ved Rigshospitalet.

Hurtigtest billigere end PCR-tests

Undersøgelsen har også vurderet udgifterne forbundet med de to typer tests. Resultaterne viser, at hvis der tages 100.000 tests dagligt, så er udgifterne ved at finde en positiv test med denne type antigentest omkring 2/3 af udgifterne ved PCR-test. 

Hvis der derimod kun tages 1000 prøver dagligt, er forskellen større, da udgifterne forbundet med at tage og analysere PCR-tests er lavere ved mange prøver.

Forskerne konkluderer, at antigentest med podning i næsesvælget er et godt supplement til PCR-testen til brug i en situation, hvor der – som i vinter – er behov for at teste mange for COVID-19.

- Det, der gjorde den her type hurtigtest til et godt supplement var netop det hurtige testsvar. For selv om de ikke fandt lige så mange positive som PCR-testene – især blandt personer uden symptomer – så er det bedre, end at folk ikke blev testet. Samtidig betød det jo også, at personer med positivt testsvar hurtigt kunne gå i isolation og smitteopsporing kunne starte. Men generelt kan man sige, at testene - både PCR og kviktest - bliver mindre og mindre vigtige, jo flere der er vaccineret og bliver immune overfor coronavirus, siger Christian von Buchwald.

Da den undersøgte hurtigtest er podning fra næsesvælget, kan resultaterne ikke bruges til at sammenligne PCR testresultater med den type hurtigtest, der bruges nu med korte podepinde, der poder forrest i næsen. 


Den videnskabelige artikel i Danish Medical Journal:  

Kathrine Kronberg Jakobsen, Jakob Schmidt Jensen, Tobias Todsen, Martin Grønnebæk Tolsgaard, Nikolai Kirkby, Freddy Lippert, Anne-Marie Vangsted, Cyril Jean-Marie Martel, Mads Klokker & Christian von Buchwald
Accuracy and cost description of rapid antigen test compared with reverse transcriptase-polymerase chain reaction for SARS-CoV-2 detection 
Dan Med J 2021;68(7):A03210217

Foreløbige resultater fra undersøgelsen er tidligere publiceret som pre-print

Resultater af sammenligning mellem covid 19 PCR-test og antigentest lægges frem.

Redaktør