Hyppigt anvendt hjertemedicin forbedrer den metaboliske sundhed

Et nyt studie fra Rigshospitalet har undersøgt hjertemedicinen Entresto, og hvorfor indtag af medicinen forbedrer patienters metaboliske sundhed. Studiet finder, at hormonet glukagon kan være en del af forklaringen.
Vent...

​Hjertemedicinen Entresto bruges af hjertepatienter i hele verden mod kronisk hjertesvigt. Det har vist sig, at medicinen ud over at forebygge/behandle patienters hjertesygdom, også forbedrer deres metaboliske sundhed, men man ved endnu ikke, hvordan denne forbedring opstår. Studiet fra Rigshospitalets Afdeling for Klinisk Biokemi har, som det første i verden fokuseret på hormonet glukagon, som ved indtag af hjertemedicinen mere end fordobles i patienternes blod. Forskerne har kunnet påvise, at medicinen har en direkte indflydelse på mængden af glukagon.

Årsag og sammenhæng undersøgt i mennesker

Studiet er blevet til i et internationalt samarbejde mellem bl.a. Rigshospitalet, Københavns Universitet og University of Washington. Og det er et såkaldt translationelt studie, som foregår i både celler, mus og mennesker. Studiet på Rigshospitalet har haft det fokus at følge det livsnødvendige, sukkerregulerende hormon glukagon i mennesker.

Sidsteforfatter, lektor og reservelæge på Rigshospitalets Afdeling for Klinisk Biokemi, Nicolai J. Wewer Albrechtsen fortæller, at studiet kan bidrage til vores forståelse af den tætte kobling mellem metabolisme og hjertesygdomme.


-Det er ukendt, hvordan hjertemedicinen fungerer på metabolismen, men man kan se, at patienter der indtager medicinen, forbedrer deres metabolisme. At forbedre sin metabolisme betyder kort sagt, at kroppens håndtering af føde forbedres, så som at omdanne og forbruge glukose og proteiner, siger Nicolai Albrechtsen.

Et spændende metabolisk makkerpar

Studiet bidrager således til den samlede forståelse for, hvorfor denne type hjertemedicin påvirker metabolismen positivt.

-Vi har således gjort to væsentlige observationer i dette studie. For det første har vi ved brug af mase-spektrometri kunne påvise, hvordan Entresto direkte påvirker mængden af glukagon i blodet. For det andet har vi nu påvist, at en del af de metabolistiske forbedringer man har set hos personer med hjertesygdom og type 2 diabetes kan skyldes den øgede mængde af hormonet glukagon. Det her er et konkret fund, der meget vel kan komme til at betyde noget for, hvordan man designer analoger (medicinske kopier) af glukagon i fremtiden. Disse anvendes i dag verden over til behandling af lavt blodsukker, fortæller Nicolai  Albrechtsen.

Hvis Nicolai  Albrechtsen skal spå om fremtiden, forudser han en endnu tættere kobling mellem hjertesygdomme og det metaboliske helbred.

-Vores studie viser, at når hormonet glukagon fordobles påvirkes forskellige funktioner i vores lever gennem proteinet neprilysin. Glukagon og neprilysin er et spændende metabolisk 'makkerpar', som kan have direkte betydning for de gavnlige effekter af den type hjertemedicinsk behandling, siger Nicolai Albrechtsen.

Forskergruppen skal nu undersøge proteinet neprilysin og hormonet glukagon i en række sygdomme.

-Vi ser, at en persons metaboliske profil bliver kraftig påvirket af mængden og funktionen af neprilysin. Fx halveres mængden efter overvægtskirurgi, som jo har enorme og langvarige effekter på sundheden og den nedsatte risiko for hjertekarsygdomme. Det er vores næste spor at gå efter, siger Nicolai J. Wewer Albrechtsen.

Studiet er publiceret i en artikel i Journal of Endocrine Society - link: https://academic.oup.com/jes/advance-article/doi/10.1210/jendso/bvab084/6276467 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor