Op mod hver 8. dør pludseligt og uventet af hjertesygdom

Alle 54.028 dødsfald i Danmark i 2010 er blevet gennemgået i et nyt studie, der viser, at op mod hvert 8. dødsfald sker pludseligt og uventet af hjertesygdom. Forskerne håber, at mange af dem med tiden kan forebygges

Thomas Hadberg Lynge har sammen med de andre forskere bag studiet undersøgt knap 55.000 dødsfald i Danmark.


Mange har selv oplevet at miste kære, der på tragisk vis pludselig dør. Det er dog først nu, at omfanget af pludselig og uventet død systematisk er undersøgt i et stort landsdækkende studie, der for nylig er offentliggjort i det anerkendte medicinske tidsskrift Heart Rhythm.

Forskerne har undersøgt samtlige 54.028 dødsfald i Danmark i 2010. De har grundigt gennemgået information fra dødsattester, obduktionsrapporter og nationale sundhedsregistre for at identificere samtlige tilfælde af pludselig og uventet død forårsaget af hjertesygdom, såkaldt pludselig hjertedød. 

De finder, at op mod hver 8. af alle dødsfald skete pludseligt og uventet på grund af hjertesygdom. Kun omkring halvdelen af de pludseligt afdøde var diagnosticerede med hjertesygdom forud for deres død. 

Pludselig hjertedød kan forebygges

- Vores største udfordring er, at der er uhyre vanskeligt at identificere, hvem der er i øget risiko for pludselig hjertedød. Særligt vanskelig er den gruppe, der ikke er diagnosticeret med hjertesygdom forud for deres død. Perspektiverne er store, når det forhåbentlig lykkes at udvikle en model, der kan identificere personer i høj risiko for pludselig hjertedød, idet vi så kan sætte ind med målrettet forebyggelse, fortæller en af forskerne bag studiet, læge og ph.d. ved Afdeling for Hjertesygdomme på Rigshospitalet Thomas Hadberg Lynge. 

Det danske studie, der er støttet af Novo Nordisk Fonden, udmærker sig ved at være langt mere omfattende end tidligere studier. 

- Der er tidligere udført mindre studier på omfanget af pludselig og uventet død, men fordi studierne enten har været for små eller fejlbehæftede, har resultaterne strittet i flere retninger. Derfor har det reelle omfang af det her helbredsproblem tidligere i det store og hele været ukendt, forklarer hjertelæge ved Afdeling for Hjertesygdomme og professor ved Københavns Universitet Jacob Tfelt-Hansen, der er leder af forskningsgruppen.

Obduktioner giver svar

Der er i danske dødsattester et godt grundlag for at kunne sandsynliggøre om et dødsfald er pludseligt og uventet. Dødsårsagen kan imidlertid kun fastlægges med sikkerhed, hvis afdøde obduceres. 

- Der bliver obduceret markant færre end tidligere. Blandt de pludseligt døde i 2010 blev kun cirka syv procent obduceret. Opgørelser over dødsårsager er derfor i høj grad baseret på skøn. Vi håber, at flere af de pludseligt afdøde obduceres i fremtiden. Hvis vi kan identificere personer i høj risiko, kan vi målrette forebyggelsen og på den måde nedbringe antallet af pludseligt døde, siger Thomas Hadberg Lynge og efterlyser derfor øget fokus på forskning i pludselig død.


Kontakt: 

Pludselig hjertedød

  • Pludselig hjertedød beskriver tilfælde, hvor personer dør pludseligt og uventet af hjertesygdom 
  • De hyppigste årsager til pludselig hjertedød er blodprop i hjertet, rytmeforstyrrelser og forstørret hjerte 
  • Hvis personer i høj risiko for pludselig hjertedød kan identificeres, muliggør det målrettet forebyggelse, hvilket vil medføre, at færre dør pludseligt og uventet

Dødsfald i Danmark

  • Årligt dør cirka 55.000 mennesker i Danmark, hvoraf cirka en fjerdedel dør, inden de fylder 70 år
  • For alle dødsfald udfyldes en dødsattest af en læge, der efter bedste skøn angiver dødsårsagen
  • I tilfælde hvor afdøde er død pludseligt og uventet eller er dødfunden, vil dødsattesten ofte indeholde omfattende information vedrørende omstændighederne for dødsfaldet 
  • Informationerne indhentes blandt andet fra ambulancereddere og hospitalsjournaler samt fra interview med øjenvidner, pårørende og egen læge
  • Det indsamlede materiale kan benyttes til at afgøre, om et dødsfald er pludseligt og uventet


Redaktør