Nyt center skal sikre ensartet kræftbehandling

​Østdansk Center for Hoved-Halskræft skal styrke samarbejde og tværfaglighed på hele Sjælland, så alle patienter får adgang til behandling af samme høje kvalitet – uanset hvor de bor.


Et velfungerende samarbejde er blevet styrket med etablering af det murstensløse Østdansk Center for Hoved-Halskræft. Målsætningen er klar, forklarer initiativtager til centeret, ledende overlæge på Rigshospitalets Afdeling for Øre-Næse- og Halskirurgi & Audiologi, Mads Klokker:

- Centeret skal helt basalt være med til at øge overlevelsen og sikre bedre liv for patienter med hoved- og halskræft. Med centerstrukturen kan vi konsolidere et allerede rigtigt godt samarbejde, som går på tværs af afdelinger, hospitaler, sektorer og regioner. Og kongstanken er blandt andet at sikre, at vi får en ensartet tilgang til patienter med kræft i hoved og hals i hele Østdanmark samt ideelt set ydermere Færøerne og Grønland. Den behandling, du modtager for din sygdom, skal ikke være afhængig af, hvor du bor, men udelukkende af, hvad du fejler, understreger han.

Et velfungerende og accelereret samarbejde

Centeret trækker på kompetencer fra flere højtspecialiserede afdelinger på Rigshospitalet, som samarbejder med kolleger fra andre hospitaler i Region Hovedstaden såvel som i Region Sjælland. Og med centerstrukturen er håbet altså at kunne sikre patienter fra hele Sjælland adgang til den samme høje kvalitet i behandlingen.

Når det gælder hoved-hals kræft er der i forvejen etableret et velfungerende samarbejde med praktiserende øre-næse-halslæger uden for hospitalerne, som betyder, at forløbet allerede i dag er accelereret: Ved mistanke om kræft kan man springe ventelisten hos øre-næse-halslægen over, og hvis de deler mistanken om kræftsygdom, vil de omgående henvise videre til udredning på enten Rigshospitalet, Hillerød Hospital eller Køge Universitetssygehus. Det betyder i realiteten, at der fra den første mistanke om kræft til en færdig udredning oftest kun går ganske få dage.

- På Rigshospitalet har vi mulighed for at lave op til tre forskellige vævsprøver på patienten, vi laver ultralydsundersøgelser, røntgen eller hvad der nu er behov for på den samme dag. Resultaterne af de forskellige undersøgelser har vi mulighed for at drøfte på en multidisciplinær konference med onkologer, hvor vi også kan trække på gode kolleger i andre specialer. Det kan være plastickirurgerne, neurokirurger, tandlæger, røntgenlæger, patologer eller andre. Det kan vi gøre på grund af Rigshospitalets unikke karakter, hvor vi har alle specialer samlet, siger Mads Klokker.

Synlighed er en strategisk fordel

Centerdannelsen vil ikke medføre de store organisatoriske ændringer i hverdagen på de deltagende afdelinger. Men udover at være en yderligere sikring af ensartet udredning og behandling, så skal Østdansk Center for Hoved-Halskræft også være et afsæt for større forskningsprojekter.

- Med et center, som spænder så bredt, som vi gør – både geografisk og med antallet af specialister involveret, så bliver vi mere synlige. Det er en strategisk fordel, som betyder, at vi får nemmere ved at søge forskningsmidler fra større puljer og til større projekter. Det kan være forskning i meget specialiserede projekter som fx robotkirurgi og stamcelleforsøg til behandling af mundtørhed efter strålebehandling. Men det kan så sandelig også være sygeplejeforskning, som vi meget gerne vil have mere af, understreger Mads Klokker.

Forskningen kommer tættere på borgerne

Ud over mere synlighed giver centerstrukturen også et større kompetence i behandlingen, foruden komme forskningen til gavn. Og desuden forudser Mads Klokker en lettere udrulning af de forskningsresultater, man vil opnå i fremtiden.

- Den forskning, vi bedriver, skal jo gerne komme alle patienter til gavn. Og med et formaliseret samarbejde på tværs af mange hospitalsafdelinger på flere hospitaler og på tværs af to regioner, så kommer vi helt naturligt tættere på alle borgerne i Østdanmark – og håbet er selvfølgelig, at det gør det lettere at få implementeret nye forskningsresultater i behandlingen på begge regioners afdelinger, forklarer han.

Østdansk Center for Hoved-Halskræft vil have fokus på hele patientforløbet fra udredning over behandling til opfølgende pleje og behandling. Det er derfor etableret som et samarbejde mellem tre øre-næse-hals afdelinger på hhv. Rigshospitalet, Hillerød Hospital og Køge Universitetssygehus, tre onkologiske afdelinger på Rigshospitalet, Herlev Hospital og Køge Universitetssygehus, en række kirurgiske afdelinger, flere diagnostiske afdelinger samt fysioterapeuter og ernæringsenhed.


Redaktør