Forskere kobler lægemiddel med øget risiko for tumorer i hjernehinderne

Et nyt studie fra Rigshospitalet viser en sammenhæng mellem lægemidlet cyproteronacetat (Androcur®) og en type hjernetumorer kaldet meningeomer. Lægemidlet anvendes bl.a. til mand-til-kvinde transkønnet hormonterapi.
En gruppe forskere fra Afdeling for Kvindesygdomme og Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet advarer mod alvorlige bivirkninger ved lægemidlet cyproteronacetat (Androcur®), som anvendes til mand-til-kvinde transkønnet hormonterapi og prostatakræft. 

I et nyt studie finder de en sammenhæng mellem lægemidlet og den type af hjernetumorer, som kaldes meningeomer. Studiet viser samtidig, at antallet af nye brugere i Danmark er stigende, hovedsageligt grundet brug til transkønnet hormonbehandling. Det forklarer læge og ph.d.-studerende Anders Mikkelsen, som er førsteforfatter på studiet. 

- Meningeomer er en alvorlig bivirkning, og flere studier peger nu på, at nogle få af disse tumorer forsages af præparatet cyproteronacetat. Det er væsentligt, at Lægemiddelstyrelsen vurderer, om fordelene forsat opvejer risici ved dette lægemiddel, siger Anders Mikkelsen.  

Fundene underbygger et fransk studie, som fandt en øget risiko for meningeomer blandt brugere af lægemidlet med kvindeligt køn ved fødslen. Det nye studie tilføjer, at den øgede risiko sandsynligvis er lige så stor blandt personer med mandligt køn ved fødslen. 

Lavere dosis giver lavere risiko

Meningeomer er tumorer i hjernehinderne og kræver ofte kirurgisk fjernelse. Studiet viste, at blandt 100.000 personer, som ikke havde anvendt lægemidlet, udviklede ni et meningeom per år. Blandt personer behandlet med en total dosis cyproteronacetat på mindre end 10 gram, udviklede seks personer et meningeom i studiet, svarende til 79 meningeomer per 100.000 personer per år (en 7-gange justeret risikoforøgelse i forhold til ikke-brugere). Blandt personer behandlet med mere end 10 gram af lægemidlet, udviklede 10 et meningeom, svarende til 188 per 100.000 personer per år (en 19-gange justeret risikoforøgelse i forhold til ikke-brugere). 

Resultaterne har betydning for den behandling, Rigshospitalet tilbyder, forklarer Malene Hilden, som er læge og leder af Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet.  

- I lyset af den nye viden på området har vi på Rigshospitalet valgt at behandle transkønnede med en lavere dosis af lægemidlet end tidligere, og med god effekt. Aktuelt er vi ved at se på, om vi skal fortsætte praksis eller evt. se på andre alternativer, siger Malene Hilden.  


Antallet af brugere tredoblet

Behandling med cyproteronacetat var sjælden i Danmark. Kun 0,035% af befolkningen indløste en recept på lægemidlet i studieperioden, men antallet af nye brugere blev tredoblet fra 2013 til 2019, og andelen, som tog lægemidlet til transkønnet hormonterapi, steg fra 8% til 65%. 

Studiet er publiceret i det internationale tidsskrift Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. Studiet kan læses her: https://jnnp.bmj.com/content/early/2021/06/28/jnnp-2021-326138. Publikationsdato: 30/6/2021.

Kontaktinformation 

Anders Mikkelsen, læge, ph.d.-studerende
Telefon 61 33 55 45
E-mail: anders.mikkelsen@regionh.dk

Professor Øjvind Lidegaard, læge, dr.med.
Telefon 40 63 22 68

Malene Hilden, overlæge, leder af Center for Kønsidentitet 
Felefon 28 18 89 85 
Redaktør