Vi kan blive bedre til at identificere børn og unge med delirium

Ph.d.-studerende Rikke Louise Stenkjær skal med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden finde ud af, hvordan vi kan blive bedre til at opspore og undersøge muligheder for behandling af børn og unge med delirium, inden de bliver ramt af tilstanden og oplever stort ubehag.

Vent...

Ph.d.-studerende Rikke Louise Stenkjær

Delirium er en velkendt konfusionstilstand, der ofte ses hos alvorligt syge og ældre medicinske patienter. Det er en tilstand, der kan vare fra timer til dage, hvor patienten oplever både svære kognitive forstyrrelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. I nogle tilfælde er der tale om psykoselignende symptomer.

At børn også kan lide af delirium, er ikke ny viden, men det er aldrig undersøgt nærmere i en dansk kontekst. Meget tyder på, at pædiatrisk delirium er underdiagnosticeret på grund af manglende viden og fokus på denne tilstand. Mange af symptomerne ved pædiatrisk delirium er overlappende med andre tilstande så som smerter, ubehag og abstinenser, og derfor kan det være svært at skelne disse tilstande fra hinanden. 

Det skal et nyt forskningsprojekt forankret på fem forskellige intensiv- og specialafdelinger på Rigshospitalet lave om på. Ph.d.-studerende Rikke Louise Stenkjær fra Neonatalafdelingen skal i et nyt forskningsprojekt undersøge problemets omfang i en dansk kontekst samt undersøge forebyggelses- og behandlingsmuligheder. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden med 580.000 kr.

I projektet skal Rikke Louise Stenkjær oversætte og validere et screeningsredskab og beskrive forekomsten af delirium hos kritisk syge børn i alderen tre måneder til 18 år. Derudover skal hun beskrive, hvordan forældrene oplever det at blive inddraget i vurdering af delirium hos deres eget barn. Formålet er at udvikle en non-farmakologisk intervention til at forebygge og reducere delirium hos børn med.

Målet er, at læger og sygeplejersker i et tæt samarbejde med forældrene bliver gode til at opdage begyndende delirium hos børn så hurtigt som muligt, så det er muligt at sætte ind med en forebyggende indsats.

Som forældre er det meget skræmmende at opleve, hvis ens barn opfører sig markant anderledes, har ubehag og måske vrangforestillinger. Ofte er forældrene slet ikke forberedte herpå og ved derfor ikke, hvordan de skal agere. Det fortæller Rikke Louise Stenkjær: 

- Mange forældre oplever, at de pludselig ikke kan genkende deres barns adfærd, når barnet får delirium. De bliver bekymrede for, om deres barns hjerne er skadet, og om barnet nogensinde bliver sig selv igen. Vi har talt med forældre, der troede deres barn var blevet hjerneskadet, fortæller Rikke Louise Stenkjær.

Målet er, at forældrene skal involveres hele vejen i projektet og oplæres til selv at kunne bruge screeningsredskabet. 

- Forældrene er dem, der kender deres barn bedst. Vi tror derfor, at de bedre kan vurdere deres barns mentale tilstand end de sundhedsprofessionelle, der ikke kender barnet fra før indlæggelsen på intensiv afdeling. Sygeplejerskerne vil lære forældrene at anvende screeningsredskabet og vurdere nogle fastlagte elementer som øjenkontakt, angst, uro og manglende opmærksomhed ved barnet. Dette skal hjælpe både forældre og sundhedsfaglige med at vurdere graden af delirium, og skaber desuden mulighed for, at sundhedsprofessionelle og forældre bruger det samme sprog herom og dermed bedre kan samarbejde om at give den bedste behandling til barnet/den unge, forklarer Rikke Louise Stenkjær. 

Novo Nordisk Fonden støtter projektet med 580.000 kr. Projektet startede 1. juni og indtil nu er der allerede gennemført en grundig oplæring af sygeplejersker og læger på de 5 afdelinger i anvendelsen af screeningsredskabet. Endelig er der også udført en pilotfase med 50 børn. 

I januar 2021 starter inklusion af 140 børn til projektet. Både Neonatalafdelingen, semi-intensivt børneafsnit 5061, børnehjerteafdelingen 4144 og intensivt afsnit 4131 samt 4141 er en del af projektet.

Studiet er et interventionsstudie, som er opdelt i tre dele:

  1. Forekomsten af delirium hos danske børn og unge 
  2. Udvikling af en intervention til forebyggelse og mindskning af delirium 
  3. Forældreinddragelse

Fakta om delirium hos børn og unge (pædiatrisk delirium) og baggrunden for projektet

Den rapporterede forekomst af pædiatrisk delirium er 13-56% og meget tyder på, at pædiatrisk delirium er underdiagnosticeret på grund af manglende viden og fokus på denne tilstand. 

Referencestandarden for diagnosticering af delirium hos både børn og voksne er en psykiaters vurdering ud fra DSM1-V kriterierne. DSM er det amerikanske diagnose- og klassifikationssystem der beskriver de kriterier, der skal være opfyldt for at diagnosen delirium kan stilles. 

Mange af symptomerne ved pædiatrisk delirium er overlappende med andre tilstande så som smerter, ubehag og abstinenser, hvorfor det kan være svært at skelne disse tilstande fra hinanden ud fra et fagligt skøn. 

Derfor er der behov for gode redskaber til at identificere og skelne mellem disse tilstande. Stringent anvendelse af et valideret redskab til vurdering af delirium giver et fælles tværfagligt grundlag for vurdering og afrapportering. Det bliver tydeligt for forældre såvel som sundhedsprofessionelle, hvad det er der observeres, hvornår delirium er til stede samt om igangsat behandling har nogen effekt.


1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor