​​​​​​​​​​​​

Resultater af sammenligning mellem COVID-19 PCR-test og antigen-test (hurtigtest) lægges frem

Forskere fra Rigshospitalet, Region Hovedstadens Akutberedskab og Statens Serum Institut har undersøgt, om en COVID 19-hurtigtest kan bruges som et godt supplement til standard PCR-test.

​OBS! Resultaterne lægges nu frem som ’pre-print’ på en forskningsserver – studiet er stadig under peer-review, og der skal derfor tages forbehold for resultaterne.

Forskere på Rigshospitalet satte i slutningen af december 2020 et dansk studie op for at kunne bidrage til viden om effektiviteten og brugbarheden af hurtigtest i den danske smitteopsporing. Planen var, at forskningsprojektet – i modsætning til blandt andet et franske studie om samme emne – skulle igennem peer review inden offentliggørelse. Den proces, hvor uvildige forskere gennemgår et studie for at sikre, at man kan stole på resultatet.

Da der er meget fokus på hurtigtest som et vigtigt redskab i smitteopsporingen, og resultatet af studiet kan være relevant for den danske strategi mod corona, fremlægges resultaterne efter ønske fra Statens Serum Institut og Rigshospitalet før peer-review.

Resultaterne viser, at hurtigtesten har en følsomhed på 70 procent. Det betyder, at den fanger 70 procent af de corona-positive personer, som PCR-testen fanger. Blandt de corona-negative personer var hurtigtesten enig med PCR-testen i 99,5 procent af tilfældene.

Samtidig viser resultaterne, at hvis man som borger får et positivt svar på en hurtigtest, kan man regne med, at det er korrekt i 87 procent af tilfældene. Får man et negativt testsvar med en hurtigtest, kan man regne med, at det er korrekt med 99 procents sikkerhed. 

- Vores tal viser, at de anvendte hurtigtest har en bedre diagnostisk sikkerhed end angivet i det franske studie, der fandt en følsomhed på 55 procent. Styrken ved vores projekt er, at det er blandt verdens største af sin art, og at det er udført på danske borgere i det etablerede test set-up under anden bølge af corona-pandemien, siger Christian von Buchwald, professor ved Københavns Universitet, overlæge i Afdeling for Øre- Næse- Halskirurgi og Audiologi ved Rigshospitalet.

Resultater skal tages med forbehold

Christian von Buchwald, der er ansvarlig for projektet, understreger, at offentliggørelsen af resultaterne sker uden om peer-review. Derfor er det væsentligt at tage forbehold for resultaterne og deres validitet.

- Vi forventer ikke at have lavet lignende fejl som i det franske studie, men vi tager forbehold for eventuelle oversete metode- og regnefejl i pre-print-udgaven, som vil kunne påvirke brugbarheden af resultatet, siger Christian von Buchwald og fortsætter:

- Vores ambition er fortsat, at vi hurtigst muligt kan få resultaterne kigget efter i sømmene af uvildige forskere, så myndighederne har valide data at navigere ud fra. Så det afventer vi gerne.

Fakta om forskningsprojektet

Selve studiet blev gennemført i dagene mellem jul og nytår, hvor 4.697 borgere blev podet for COVID-19 med både en PCR-test og en hurtigtest i Testcenter Taastrup.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Rigshospitalets Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, Statens Serum Institut, og Region Hovedstadens Akutberedskab.

Hurtigtesten, der undersøges, er en Standard Q COVID-19 Ag, og testen er produceret af SD BIOSENSOR, og ansvarlig i Danmark er Copenhagen Medical A/S. 

Forskningsprojektet ’Detection of SARS-CoV-2 infection by rapid antigen test in comparison with RT-PCR in a public setting’ er lagt online på pre-print-serveren MedRXiv.org, der har følgende deklaration:

Caution: Preprints are preliminary reports of work that have not been certified by peer review. They should not be relied on to guide clinical practice or health-related behavior and should not be reported in news media as established in-formation. 

Pressekontakt:
 
Rigshospitalet, Kommunikation og Presse 
Pressekonsulent, Jacob Gyldenløve Aaen.
Telefon: 35 45 41 42 eller 51 55 90 69
Mail: jacob.gyldenloeve.aaen@regionh.dk

Kommunikationskonsulent, Katrine Norborg. 
Telefon: 24 91 35 95
Mail: katrine.norborg@regionh.dk

Redaktør