Etablering af tunneller på Rigshospitalet påvirker p-pladser og veje omkring hospitalet

​Arbejdet med at etablere to tunneller, der skal forbinde BørneRiget med resten af Rigshospitalet betyder, at Henrik Harpestrengs vej vil være helt afspærret i uge 5-35. Trafikken omlægges for cyklister og gående. Gennemkørsel med biler vil ikke være muligt fra 1. februar 2021.

Vent...

Til foråret begynder den egentlige opførsel af BørneRiget, Rigshospitalets nye hospitalsbyggeri, som samler al behandling af børn, unge, gravide og deres familier under ét tag. 

Forinden skal byggegrunden gøres klar, og der skal etableres to tunneller, som sammen med en gangbro fra 2. sal skal forbinde BørneRiget med det resterende Rigshospital. 

Tunnellerne på henholdsvis 35 m og 85 m skal sikre, at personale og varer kan komme hurtigt frem og tilbage mellem Rigshospitalets Centralkompleks og BørneRiget. Patienter og pårørende vil kunne komme til og fra BørneRiget via gangbroen og terræn.

Trafik og p-pladser på Henrik Harpestrengs Vej og Esther Møllers vej påvirkes

Udgravning og etablering af de to tunneller og senere byggeriet af BørneRiget påvirker Henrik Harpestrengs Vej og senere Esther Møllers Vej. De vil i perioder blive helt og delvist spærret for gennemgående trafik. 

Første etape starter fra og med mandag den 1. februar 2021 (uge 5), hvor Henrik Harpestrengs Vej spærres for gennemkørsel. Parkeringspladserne markeret på billedet nedenfor vil derfor blive nedlagt.  

Billede: de markerede parkeringspladser vil blive nedlagt.

Trafik og parkering påvirkes

Ændringerne betyder, at der bliver færre parkeringspladser på Rigshospitalets område Parkeringsmulighederne på Rigshospitalet er i forvejen ofte stærkt begrænsede, og derfor opfordrer Rigshospitalet alle patienter eller pårørende til at benytte andre transportformer end bil - eller have en ledsager til at parkere bilen, da afstanden fra parkeringsmulighed til hospital kan være stor. 

Rigshospitalet beklager de gener, som ændringerne af trafik- og parkeringsforholdene medfører. 

Trafikale omlægninger fra februar 2021

 • I perioden for udgravning og etablering tunneller under Henrik Harpestrengs Vej vil der i en kortere periode være spærret for al gennemgående trafik, startende i uge 5 (1. februar 2021)

 • Cyklister fra Frederik V´s Vej ledes omkring byggeriet via Inge Lehmanns Vej og Ester Møllers Vej. Der vil være skiltning, der guider cyklisterne

 • Afspærringen starter ved bygning 60 efter indgangen og nedkørsel til varegården i bygning 55, hvilket betyder, at adgangen til varegården opretholdes.

 • Gennemkørsel med biler vil ikke være muligt i perioden 2020 – 2025, dog med undtagelse af redningskøretøjer og varetransport til bygningerne 20, 93 og 57 fra Juliane Maries vej og til Varegården fra Frederik den v. Vej.

 • Når del af etableringen af tunnelerne er udført, vil der blive opsat en cykel- og gangbro, så gående og cyklister kan passere Henrik Harpestrengs Vej.


Billede: omkørsel ad Esther Møllers Vej

Fakta om byggeriet

 • BørneRiget kommer bl.a. til at rumme 179 enestuer, 88 ambulatorierum, 38 infusionsrum/daghospitalsstuer,  15 operationsstuer

 • BørneRiget bliver bygget på Rigshospitalets matrikel på hjørnet ud mod Nørre Allé og Tagensvej 

 • Hospitalsbygningen bliver på ni etager (0-8) inklusiv kælder og med en tekniketage på 8.. sal 

 • Arbejdet med at etablere tunnelerne er planlagt til at vare til slutningen af 2023. Sideløbende bliver det gamle Rockefeller kompleks revet ned

 • Firmaet, der skal bygge tunnellerne, er Per Aarsleff A/S

 • Når BørneRiget åbner i 2025, bliver der plads til 900 patienter og deres familier samt omkring 1.200 læger, sygeplejersker, jordemødre og andet personale 

 • Patienterne kommer fra hele Danmark, Grønland og Færøerne

 • BørneRiget er et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk’s Fond. Region Hovedstaden støtter projektet med en bevilling på 1,4 mia. kr. og Ole Kirk’s Fond med 600 mio. kr. 

 • Bygningen er tegnet af 3XN arkitekter, Arkitema, NIRAS og Kristine Jensens tegnestue 

 • Se mere på BørneRigets hjemmside: rigshospitalet.dk/boerneriget


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor