Danskere med gigt har gemt sig for coronavirus

Bekymring, selvisolering og telefonkonsultationer har været dagligdag for danskere med reumatologiske lidelser som fx gigt under coronapandemien, viser stor undersøgelse fra en række danske hospitaler.
Vent...


Foto: Overlæge Bente Glintborg er en del af en forskergruppe fra en række danske hospitaler, som har undersøgt betydningen af coronapandemien for  danskere med reumatologiske sygdomme.


For danskere med reumatologiske sygdomme som fx leddegigt, der behandles med immundæmpende medicin, har coronavirussen været en bekymrende risiko, og de har i højere grad end deres jævnaldrende valgt at gemme sig i eget hjem. Det viser resultaterne er det nok største studie i verden af, hvordan coronapandemien har påvirket mennesker, som lever med reumatologiske lidelser.  Mere end 12.500 danskere har deltaget i studiet og har besvaret forskernes digitale spørgeskema vedrørende deres adfærd først i marts, da det danske samfund var lukket ned, og senere i juni, da samfundet var åbnet igen. 

Ifølge en af forskerne bag studiet, overlæge Bente Glintborg fra Afdelingen for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme på Rigshospitalet i Glostrup, giver studiet et unikt indblik i, hvordan man som kronisk patient agerer på en trussel om yderligere sygdom.

- Vores undersøgelse viser, at folk med reumatologiske lidelser er meget påvirket af coronapandemien. De er i høj grad nervøse for at blive smittet, og selv da smitten i samfundet var lav hen over sommeren, var mange meget forsigtige med fysisk kontakt, siger Bente Glintborg.

Konkret viste undersøgelsen, at 86 % af deltagerne erklærede sig enige eller meget enige i, at de blev hjemme og isolerede sig så meget som muligt i marts. I juni var det tal faldet til 49 % af deltagerne. I marts svarede tre ud af fire, at de betragtede sig selv som i høj risiko for at blive smittet med coronavirus. I juni var det tal faldet til 63 %. Knap halvdelen vurderede i marts, at de isolerede sig fra fysisk kontakt i højere grad end jævnaldrende, mens 38 % svarede det samme i juni. 

Foruden generel forsigtighed med at have fysisk kontakt betød selvisolering, at næsten alle (96 %) i marts droppede at bruge offentlig transport, 29 % gik slet ikke på indkøb og 26 % så slet ikke andre mennesker ansigt til ansigt. 

Blandt de godt 12.500 besvarelser kunne forskerne finde en tendens til, at bestemte grupper isolerede sig mere og følte sig mere bekymret end de øvrige. Det gjaldt fx personer, som havde flere andre sygdomme (komorbiditet), var rygere eller var i behandling med biologiske lægemidler, hvilket typisk tilbydes de hårdest ramte patienter. 

Fortsatte med immundæmpende medicin

En af de bekymringer, som lægerne havde forud for undersøgelsen, var, om personer med reumatologiske sygdomme ville droppe deres immundæmpende medicin, fordi de var nervøse for coronavirus. Men kun godt fire procent i undersøgelsen svarede, at de ændrede medicineringen, fx ved at tage en mindre dosis, fordi de var bekymret for at blive smittet. 

- Ændringer i medicineringen skal helst foregå i samråd med læger, og derfor er det glædeligt at se, at langt de fleste heldigvis fortsatte med at tage deres medicin. Hvis først ens gigtsygdom blusser op, fordi man er dårligt medicineret, så kunne man mistænke højere risiko for ikke at kunne modstå andre sygdomme, i dette tilfælde COVID-19, siger Bente Glintborg.

Svarer på spørgsmål i egen stue

I mere end 20 år er danskere med reumatologiske lidelser blevet fulgt tæt via den kliniske database DANBIO, og patienter har været vant til at udfylde spørgeskemaer, når de mødte op på hospitalerne eller i reumatologisk speciallægepraksis til kontrol, undersøgelse og behandling. Med støtte på 500.000 kr. fra Lundbeckfonden blev det i foråret muligt for forskerne bag undersøgelsen at udvikle en digital løsning, så patienterne nu kan besvare spørgeskemaer online hjemmefra. Det har gjort det muligt at gennemføre studiet under en pandemi, men løsningen kan også bruges fremadrettet, så patienter fremover kan besvare spørgsmål hjemmefra i ro og mag, før de møder op til konsultation på hospitalet. 

I øjeblikket er forskerne i gang med at analysere data fra en yderligere spørgeskemarunde, som blev gennemført i november 2020. Ambitionen er, at de via besvarelserne fra patienterne i DANBIO kan komme med nogle bud på, hvordan patienternes sygdomstilstand har udviklet sig over tid under coronapandemien. 

- Det seneste knap et års tid har vi måttet ændre kontaktformen, så patienterne i stedet for fysisk fremmøde oftere vurderes ved telefonkonsultationer. Vi vil gerne undersøge, hvilken betydning det har for patienternes sygdom, fx ved at kigge på udviklingen af patienternes selvrapporterede smertescore, siger Bente Glintborg. 

Hun fremhæver, at interessen for at deltage i studiet er meget stor. Således har omkring halvdelen af de ca. 30.000 aktive patienter i DANBIO svaret på spørgeskemaet i november. 

DANBIO-undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem bl.a. Rigshospitalet, Herlev og Gentofte Hospital, Sjællands Universitetshospital i Køge, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midt i Silkeborg, Dansk Gigthospital Sønderborg og Regionshospitalet Horsens. Gigtforeningen har deltaget med patientrepræsentanter i forskergruppen for at bidrage til udformningen af spørgeskemaerne.

Læs den videnskabelige artikel om studiet her

Kontaktinfo:

Overlæge Bente Glintborg, Rigshospitalet, glintborg@dadlnet.dk, Tlf. 3867 1163

Kommunikationskonsulent Jonas Gamrath Rasmussen, jonas.gamrath.rasmussen@regionh.dk, tlf. 6124 7399
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor