Unge kvinder tilbydes fertilitetsrådgivning efter kemo og stråler

​Kræftsygdom, kemoterapi og stråling kan gå hårdt ud over kvinders mulighed for at få børn. Med et nyt ambulatorium kan unge kvinder både få rådgivning om at starte familie og en plan for behandling


Overlæge Kirsten Tryde Macklon (tv.), overlæge Elisabeth Larsen (bagerst), afdelingslæge Lotte Colmorn (forrest) og overlæge Anette Tønnes Pedersen (th.) udgør tilsammen det Fertilitetsbevarende team på Rigshospitalet.

Når unge kvinder rammes af kræft eller andre alvorlige sygdomme, risikerer de, at sygdom og behandling går ud over deres fertilitet. Overlæge Kirsten Tryde Macklon fra Fertilitetsafdelingen har sammen med sine kollegaer i Det Fertilitetsbevarende Team taget initiativ til et nyt ambulatorium, hvor kvinderne efter behandling med kemo- eller stråleterapi kan få fertilitetsrådgivning.

- Vi oplever ofte, at de kvinder, der har gennemgået en potentielt fertilitetsskadende behandling, er meget bekymrede for deres fremtidige fertilitet. At overleve en kræftsygdom og blive erklæret rask medfører, at de fleste bare ønsker at leve så normalt et liv som muligt, og det indebærer for mange også at få et barn og starte en familie. Ved at få afklaret, om det rent faktisk er en mulighed, eller om der skal tænkes i alternative måder at starte en familie på, hjælper man mange unge kvinder, der gør sig store bekymringer om børn og fertilitet, fortæller Kirsten Tryde Macklon.

Kirsten Tryde Macklon har siden 2001 set, rådgivet og behandlet piger og unge kvinder, der skal i behandling med kemoterapi eller stråleterapi, hvor man ved, at der er risiko for, at behandlingen medfører permanente skader på kvindens æggestokke, og at kvinden går tidligt i overgangsalderen. I nogle tilfælde fører behandlingen til, at kvinden bliver infertil.

Nogle af kvinderne får tilbudt at få frosset væv ned fra den ene æggestok, mens andre får tilbudt at få nedfrosset befrugtede eller ubefrugtede æg til senere brug. Tilbuddet afhænger af sygdommens karakter og kvindens ønske. Men ikke alle kvinder har haft mulighed for eller ønsket at tage imod tilbuddet om fertilitetsbevaring, og langt de fleste har et stort behov for at kende graden af ovarieskade efter afsluttet behandling. Derfor er Kirsten Tryde Macklon glad for og stolt over, at det nu er muligt at efterkomme ønsket:

- Med det nye ambulatorium kan vi hjælpe kvinderne endnu bedre med at planlægge fertilitetsbehandling, hvis det er nødvendigt, og vi kan hjælpe med at opstarte relevant hormonbehandling hos dem, der er gået for tidligt i overgangsalder på grund af behandlingen med kemoterapi og stråler for sygdom som for eksempel kræft. 

Der skal ofte gå minimum 6 måneder fra en kvinde har afsluttet sin kemobehandling, til lægerne kan udtale sig om skaderne på æggestokkene, og der kan gå helt op til 24 måneder, før man med sikkerhed kan vurdere skadens omfang, og om menstruationen kommer igen.

Fakta:

  • Lægerne undersøger med ultralydsskanning og blodprøver ovariereserven, æggestokkenes tilstand og antallet af ægblærer.

  • Det Fertilitetsbevarende Team har oprettet en database, der på sigt skal hjælpe til at forudsige, hvilke kvinder der er i størst risiko for at blive infertile som følge af deres behandling.

  • Onkologer er velkomne til at henvise patienter til det nye ambulatorium under Fertilitetsafdelingen. Tilbuddet gælder hele Region Hovedstaden og Region Sjælland.

  • Kvinder bliver tilbudt at blive set, inden de starter med kemobehandling og igen 6, 12 og 24 måneder efter afsluttet behandling. Redaktør