Telemedicin er fremtiden for mange patienter

​Dansk Center for Søvnsygdomme har succes med et telemedicinsk tiltag, hvor en CPAP-maskines modem sender patientens data digitalt til centret


Behandling i patientens eget hjem i stedet for indlæggelse på hospitalet og fjernmonitorering i stedet for ambulant kontrol. Telemedicin bruges i stadig flere behandlingssituationer på Rigshospitalet, og fordelene ved de digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser, der leveres over afstand, er mange. Det fortæller sundhedsfaglig specialkonsulent på Telemedicinsk Videncenter Jan Lindblom.

- Det sparer besværlig transport og tidskrævende besøg på hospitalet og understøtter patientens mulighed for egenomsorg. Mange føler større tryghed og livskvalitet ved at kunne blive længere tid i eget hjem, siger Jan Lindblom og oplister endnu en række fordele ved telemedicin:

- Når patienten inddrages i behandlingen, kan vedkommende bedre håndtere sin egen sygdom. Konkret kan patienten svare på spørgeskemaer, måle vægt eller blodtryk hjemme og sende resultaterne elektronisk til hospitalet. Her kan personalet hurtigt følge op og rådgive patienten på telefon eller via videokonsultation. For det sundhedsfaglige personale giver telemedicin også bedre muligheder for at samarbejde på tværs af sektorer.

Digital Ø med teleambulatorium

Jan Lindblom fremhæver Digital Ø på Bornholm som et storstilet telemedicinsk projekt: 

- Bornholmske patienter, der hidtil har rejst hyppigt til Rigshospitalet, kan i dag blive på øen og få telemedicinsk behandling via et teleambulatorium. Her i starten vil det være neurologiske patienter, der konsulterer speciallæger på for eksempel Dansk Hovedpinecenter, som får glæde af teleambulatoriernes muligheder. Men tilbuddene vil udvide sig i takt med, at der indgås nye aftaler med andre hospitaler og afdelinger.

Problemer løses hurtigt

På Dansk Center for Søvnsygdomme indledte man i efteråret 2020 et telemedicinsk projekt. Patienter, der får konstateret søvnapnø, får udleveret en CPAP-maskine, der blæser ekstra luft, så deres luftveje holdes åbne, mens de sover. Via et modem sender CPAP-maskinen konstant data om patientens behandling fra bopælen til centret. Her følger personalet behandlingen tæt, og de følgende konsultationer foregår via video- eller telefonopkald. 

- Ud fra de data, vi løbende får, kan vi på afstand identificere og løse de problemer, der opstår med maskinerne. Hvis en patient ringer ind og beretter om, at vedkommende får for meget luft, kan vi regulere det med det samme. Vi hjælper patienterne hurtigere, end hvis de først skulle herind, og det er en fordel for alle parter, siger afdelingssygeplejerske på Dansk Center for Søvnsygdomme Camilla Dysted.

Personalet kan på den måde kanalisere kræfterne over på de patienter, der har brug for fysiske konsultationer, fordi de ikke selv kan få den telemedicinske behandling til at fungere: 

- Nogle har fortsat behov for at komme herind og få hjælp til at justere deres maskine. Dem sørger vi for at opfange. Også i det videre forløb vil vi have fokus på denne gruppe patienter,” forsikrer hun.   

Mere liv i livet

Før opstarten af det telemedicinske forsøg gjorde man sig på centret flere overvejelser: Ville patienterne savne noget i forhold til de fysiske konsultationer? Kunne personalet yde den optimale sygepleje på distancen? 

- I de evalueringsinterview, vi har nået at lave med de telemedicinske patienter, udtrykker de glæde over, at vi kan hjælpe dem med det samme, siger Camilla Dysted.  

En søvnapnø-patient, der har positiv erfaring med telemedicinen, er 31-årige Mikael Gabriel Drewniak Lorenz. 

- CPAP-maskinen giver mere liv i mit liv. Den er nem at bruge, og det er en stor hjælp for mig, at personalet på Rigshospitalet kan følge mine data detaljeret og komme med hurtige og kvalificerede løsninger, når der opstår udfordringer med apparatet.

I starten var han blandt andet nervøs for, om hans data kunne hackes.

- Den frygt afkræftede personalet. De har overbevist mig om, at den digitale sikkerhed er i orden, siger Mikael Gabriel Drewniak Lorenz, der under COVID-19 har været taknemmelig for ikke at skulle ind på Rigshospitalet. 

- I forhold til pandemien er telemedicin særligt oplagt, siger han. 

De ansatte på Dansk Center for Søvnsygdomme er også glade for nye løsninger.

- Telemedicinen helt sikkert kommet for at blive – for de patienter, den giver mening for, vurderer Camilla Dysted.

Andre telemedicinske eksempler fra Rigshospitalet:

 • Patienter med svært hjertesvigt kan monitoreres i hjemmet via en chip i lungekredsløbet. Det giver mulighed for at justere behandlingen løbende ved ændring i sygdommen. Der er tegn på, at det kan reducere indlæggelser med 40 procent.

 • Hospitaler uden blodbank samt afdelinger, der bruger meget blod i løbet af dagen, har telemedicinske udleveringsrum. Personalet henter blod fra aflåste køleskabe, mens de er i video- og telefonkontakt med blodbanken, der på afstand kan låse køleskabene op og guide udleveringen.

 • Patienter med hjertekar-sygdomme får et blodtryksapparat, en vægt og en app på telefonen og tager hver uge målinger, der går direkte ind i MinSP. På den måde kan konsultationerne lægges, når der er behov.

 • Fertilitetsafdelingen afholder webinarer for nyhenviste til fertilitetsbehandling. Deltagelse i webinaret er en del af forløbet og registreres i SP.

 • I Obstetrisk Afdeling tilbydes udvalgte grupper af gravide hjemmemonitorering/ telemedicin i stedet for hyppige kontroller eller indlæggelse. Det gælder blandt andre gravide med forhøjet blodtryk, gravide med risiko for svangerskabsforgiftning og gravide, hvor fostervandet er gået for tidligt.

 • Telefonkonsultation med gravide, der inden for et par døgn skal have vurderet, om der er særlig risiko for arvelig sygdom hos fostret, er skiftet til video, så også en eventuelt vordende far kan deltage.

 • Telefon- eller videokonsultationer bruges til at indhente oplysninger om sygdom i familien, igangsætte gentest og give svar på genetiske undersøgelser.

 • Diagnostisk Center har indført videokonsultation, hvor det er lægen, der er hjemsendt i karantæne og patienten, der møder op.


Hvad er telemedicin?

 • Telemedicin er digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser leveret over afstand.

 • I stedet for ambulant kontrol eller indlæggelse kan patienten blive i eget hjem.

 • Telemedicin gør det muligt at fjernmonitorere patienten, at gennemføre diagnostik og behandling samt rådgive over afstand. Patientens egne målinger og observationer kan inddrages i behandlingen.

 • Sundhedsfagligt personale kan samarbejde på tværs af sektorer.

 • Telemedicin støtter patienten i at håndtere sin sygdom og styrker tryghed og livskvalitet.

Kilde: Region HovedstadenRedaktør