Infektioner kan være et tidligt tegn på demens

Et nyt dansk studie, der netop er publiceret i det amerikanske tidsskrift Nature Aging, har studeret sammenhængen mellem demens og infektion.
Studiet konkluderer dels, at infektioner kan være et tidligt varsel om demens. Dels at demens øger risikoen for, at infektioner bliver så alvorlige, at de kræver indlæggelse eller besøg på hospitalet.

Tidligt varsel om demens

Studiet viser, at der i op til fem år før man får en demensdiagnose, er øget sandsynlighed for infektionsrelaterede hospitalsbesøg. Forskerne bag studiet vurderer, at infektioner kan ses som en tidlig indikator på demens - og at infektioner måske kan opfattes som en risikofaktor for demens. ”Denne nye viden er banebrydende, fordi det viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem demens og infektioner. Denne sammenhæng kræver ekstra opmærksomhed hos sundhedsmyndighederne, læger og hver enkelt medarbejder som arbejder med pleje og omsorg for mennesker med demens” siger leder af Nationalt Videnscenter for Demens ved Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet Gunhild Waldemar. Studiet forklarer ikke årsagen til den øgede infektionsrisiko i årene op til demensdiagnosen, men man formoder, at det fx kan skyldes at:
  • det kognitive funktionsniveau allerede er begyndt at falde, og at det kan påvirke hygiejnevaner og øge afhængigheden af hjælp fra omverdenen.
  • personer med begyndende kognitiv svækkelse har større sandsynlighed for at komme i kontakt med hospitalsvæsnet på grund konfusion eller delir, der kan udløses af en infektion.
  • nedsat immunforsvar allerede indtræffer flere år før diagnosen og gør denne gruppe af mennesker mere sårbare over for infektioner.

Demens øger risiko for hospitalskontakt

Studiets anden konklusion er, at personer efter demens-diagnosen har 50% større risiko for at skulle på hospitalet med en infektion sammenlignet med personer uden demens. Det viser, at personer med demens får flere infektioner, og når de får en infektion, er der større risiko for, at infektionen udvikler sig så meget, at de skal omkring hospitalet. De hyppigst forekommende infektioner i studiet var urinvejsinfektioner, sepsis (blodforgiftning) og luftvejsinfektioner.

Akut behov for fokus på forebyggelse

Ph.d.-studerende Janet Janbek, der er primær forsker bag studiet, der er gennemført af Nationalt Videnscenter for Demens i samarbejde med Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet, siger: "Infektioner er farligere for mennesker med demens, fordi de har markant øget risiko for at dø af infektioner. Resultatet af studiet viser med al tydelighed, at det haster med at udvikle tiltag til at forebygge infektioner hos mennesker med demens. Der er også behov for at gøre læger og omsorgspersonale indenfor demensområdet bedre i stand til at identificere tegn på infektioner tidligt, før de udvikler sig til mere alvorlige indlæggelseskrævende infektionstilstande.”

Om studiet

Studiet er et landsdækkende, dansk registerstudie baseret på oplysninger om borgere i Danmark født i 1950 eller tidligere. Det svarer til mere end 1,7 mio. personer fra 65-års alderen og opefter.
I studiet blev personer, der udviklede demens, matchet med personer uden demens. Samtidig blev forekomsten af hospitalskontakter i forbindelse med infektioner sammenlignet i de to grupper. Blandt de 1,7 mio. deltagere var der knap 130.000 personer med en demensdiagnose, der blev matchet på køn og alder med knap 300.000 personer uden en demensdiagnose.
Sammenligningsmetoden gik kort fortalt ud på, at man sammenlignede sandsynligheden for infektionsrelaterede hospitalskontakter, også kaldet incidensraten, i de to grupper. Statistisk set udtrykkes forholdet mellem to incidensrater i form af en incidensrate-ratio (IRR).

For mere viden om studiet. Læs nyheden:
Demens øger risikoen for hospitalskontakt ved infektioner

Baggrund

Janbek J, Frimodt-Moller N, Laursen TM, Waldemar G. Dementia identified as a risk factor for infection-related hospital contacts in national population-based, longitudinal matched cohort study Nature Aging. 2021.

Om sammenhængen mellem demens og infektioner:


Redaktør