Hver tolvte bloddonor har antistoffer mod coronavirus

​Landets bloddonorer hjælper myndighederne med at få et overblik over, hvor mange danskere, der har været smittet med corona og udviklet immunitet. Ind til videre har 8% dannet antistoffer.

​Siden starten af oktober er alle bloddonationer blevet undersøgt for antistoffer mod coronavirus. På landsplan har cirka 8 % nu antistoffer grundet en overstået infektion.

- I efteråret var det kun godt 2%, der havde antistoffer mod coronavirus. Stigningen var beskeden i de følgende uger, men her i det nye år, kan vi nu for alvor se effekten af infektionens anden bølge, siger professor og overlæge ved Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital Christian Erikstrup, der er en del af undersøgelsens arbejdsgruppe..

Mørketal frem i lyset

Undersøgelsen kan fortælle, hvor mange i befolkningen, der har haft infektionen, forklarer professor og overlæge i Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet, Sisse Rye Ostrowski, der også er en del af arbejdsgruppen.

Landets blodbanker undersøger blod for antistoffer efter coronasmitte.

- Undersøgelsen giver os mulighed for at følge med i, hvordan epidemien udvikler sig i Danmark. Vi kan løbende følge med i det såkaldte mørketal, som dækker over det antal danskere, der er eller har været smittet med COVID-19 uden at være testet positive, siger hun.

Sisse Rye Ostrowski forklarer, at bloddonorerne er velegnede til at kortlægge forekomsten af antistoffer, da de på mange måder er repræsentative for hele befolkningen. De er spredt ud over hele landet, der er en god fordeling aldersmæssigt inden for hele spektret fra 17 til 69 år, og kønsfordelingen af tapningerne er meget tæt på 50-50. Dermed er det muligt at tage højde for, at coronavirussen kan være skævt fordelt på køn, alder og bopæl.

Regionale forskelle

Undersøgelsen af bloddonorerne viser, at der forskel i forekomsten af antistoffer på tværs af landet.  I Region Hovedstaden har ca. 10 % antistoffer, mens forekomsten er lavere i de øvrige regioner, specielt i Region Nordjylland.
 
- Når man bliver vaccineret, udvikler de fleste antistoffer. Vi spørger derfor bloddonorerne, om de er vaccineret, og vi har sorteret vaccinerede donorer fra i opgørelsen, da de har dannet antistoffer på baggrund af vaccine og ikke infektion, siger Sisse Rye Ostrowski.

Samarbejde med SSI

Undersøgelsen laves i samarbejde med Statens Serum Institut (SSI), der løbende modtager resultaterne og bruger dem til at følge epidemien. Udover at give blod og hjælpe patienter på de danske hospitaler, bidrager bloddonorer på denne måde også med ny viden til gavn for vores sundhedsvæsen.

Det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsen anbefalinger, lige meget om man har fået konstateret, at man har antistoffer mod coronavirus eller ej.

Redaktør