Professorer ønsker danskernes hjælp til at undersøge corona-vaccinernes virkning

Infektionsmedicinske læger i alle fem regioner samles nu om at undersøge vaccinernes effekt og sikkerhed i et stort, landsdækkende studie. De har brug for hjælp fra de tusindvis af danskere, der skal have vaccinerne i de kommende måneder.
Vent...


Virker coronavaccinerne på de nye mutationer? Hvor længe holder effekten af vaccinerne? Er der nogen befolkningsgrupper, som helst skal have en bestemt vaccine frem for andre? Alt det – og meget mere – skal det nye forskningsprojekt ENFORCE finde svar på. Regeringen har afsat 102 millioner kroner til projektet. Og der er ingen tid at spilde.

- Den viden om vaccineres effekt og bivirkninger, som vi samler ind, kan og skal anvendes med det samme, så vi løbende kan tilpasse det danske vaccinationsprogram. På den måde kan vi sikre, at vi anvender de forskellige slags vacciner på den optimale måde, siger Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet og på Københavns Universitet.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem både myndigheder, universiteter og hospitaler fra hele landet. Kort sagt er de stærkeste kræfter samlet for hurtigst muligt at kunne overvåge, hvordan vaccinerne virker, når de i løbet af få måneder rulles ud til hele befolkningen.

To danske studier rulles ud

Studiet rulles i gang samtidigt med et andet studie af vacciner mod COVID-19, som forskere i Region Hovedstaden står bag. Mens ENFORCE-studiet er landsdækkende og fokuserer på et bredt udsnit af danskere, som modtager vaccinerne, koncentrerer forskerne i det andet projekt sig om vaccinernes virkning på personalet på hospitalerne og en række patientgrupper, der er i særlig risiko, hvis de bliver smittet med coronavirus. Man kan læse en omtale af det andet studie her.

Forskerne bag ENFORCE har til hensigt at søge samarbejde med de forskere, der i andre studier også undersøger vaccinernes effektivitet.

Ingen tid at spilde

Normalt tager det flere år at skabe ny viden på sundhedsområdet, og forskere og myndigheder er forsigtige med at anvende data, før forskningsprojektet et helt afsluttet. Det er der ikke tid til i den nuværende situation, hvor vi ikke kender langtidseffekten af vaccinerne eller virkningen på de nye mutationer.

- Vi ser på, hvor god en hukommelse mod coronavirus vaccinerne skaber i vores immunforsvar og på, hvor mange antistoffer, der er nødvendige, før man er immun overfor sygdommen. Vi vil altså opdage det, hvis der eksempelvis er brug for et tredje vaccinationsstik eller andre overraskelser, siger Lars Østergaard, der er professor på Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital og på Aarhus Universitet.

Udrulningen af vaccinerne er et kapløb med tiden. Først dukkede en ny mutation af coronavirus frem, B.1.1.7, der viste sig at være mere smitsom. Og de seneste par uger har også en sydafrikansk og en brasiliansk version vist sig. Derfor har forskerne travlt med at komme i gang.

- Vi kan ikke bare læne os tilbage og håbe på, at vaccinerne virker mod de her nye mutationer. Der er brug for viden. Derfor er det en del af projektet at overvåge, hvor godt vaccinerne virker, når der dukker nye corona-mutationer op, siger Lars Østergaard.

Du kan hjælpe med at optimere vaccinationsprogrammet

Skal forskningsprojektet lykkes med at overvåge vaccinationsprogrammet og optimere det til at bekæmpe coronapandemien, har forskerne brug for borgernes hjælp.

- Vi har brug for at følge omkring 10.000 borgere fra lige før, de får første stik og to år frem i tiden. Vi har derfor brug for befolkningens hjælp, hvis vi skal lykkes med vores ambition om at følge udrulningen af vaccinerne tæt, siger Jens Lundgren.

Konkret betyder det, at man skal melde dig til forskningsprojektet, inden man får første stik. Herefter får man taget en blodprøve mellem 5 dage og 30 minutter før første vaccination. Tilmelding til forskningsprojektet kan først ske, når man har fået tilbudt vaccinen og har booket en officiel tid til vaccination. Snarest bliver der oprettet et booking modul på ENFORCES hjemmeside. Her vil man kunne booke tid til undersøgelse før og efter vaccination. Man vil også kunne finde kontaktinformation for hver af de fem regioner.

Vælger man at deltage i forsøget, skal man have taget seks blodprøver over de kommende to år. Man får præcis den samme vaccination og beholder sin plads i vaccinationskøen.

- Det er vigtigt at understrege, at det her forskningsprojekt ikke påvirker din vaccination på nogen måde. Det eneste vi gør, er at følge med i, hvordan dit immunforsvar og din krop reagerer på vaccinen. Alle får en rigtig og godkendt vaccine, siger Isik Somuncu Johansen, der er professor i infektionsmedicin på Odense Universitetshospital og på Syddansk Universitet.


Fakta om forskningsprojektet

Forsøget, er sat i gang af Lægemiddelstyrelsen, og styres og koordineres af en gruppe forskere i samarbejde mellem Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital/Aarhus Universitet med inddragelse af Statens Serum Institut.

Studiet er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet og muligvis nogle fonde. I samarbejdet indgår landets fem regioner med en række vaccinationssteder i hele landet.

Forskningsprojektet, der går under navnet ENFORCE, er et fase-4 klinisk forsøg, der observerer voksne borgere vaccineret imod coronavirus. Forsøget udføres i et nationalt samarbejde og vil blive udført på et stort antal klinikker/vaccinationssteder landet over.

Forsøget er designet til løbende at sammenligne de benyttede vacciners effektivitet. Deltagerne i studiet vil være fra de tre grupper, der tilbydes en vaccine i første omgang (ældre over 85 år, særligt sårbare borgere og sundheds- og plejepersonale), og studiet er hverken bestemmende for, om den enkelte skal vaccineres, eller hvilken vaccination vedkommende tilbydes.

De forskellige vacciners effekt og sikkerhedsprofil vil blive vurderet med henblik på fortsat brug af disse vacciner. Effekt måles som niveau af antistoffer mod coronavirus 0-5 dage inden første vaccination, 0-5 dage inden anden vaccination, samt 3,6, 12, og 24 måneder efter første vaccination.

Interesserede kan læse mere på forskningsprojektets hjemmeside og melde sig til at deltage her.

For yderligere information om forskningsprojektet:

Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin, Rigshospitalet og Københavns Universitet

Lars Østergaard, professor i infektionsmedicin, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet

De fem regionale koordinatorer

Region Hovedstaden:

Thomas Benfield, professor i infektionsmedicin, Hvidovre Hospital. Telefon: 38 62 23 02 E-mail: thomas.lars.benfield@regionh.dk

Region Nordjylland:

Henrik Nielsen, professor i infektionsmedicin, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet. Telefon: 97 66 39 30, Mail: henrik.nielsen@rn.dk

Region Midtjylland:

Nina Breinholt Stærke, læge, ph.d.-studerende, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Telefon: 4045 9781, mail: ninabreinholt@clin.au.dk

Region Syddanmark:

Isik Somuncu Johansen, professor i infektionsmedicin, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Telefon: 6541 2652, mail: Isik.Somuncu.Johansen@rsyd.dk

Region Sjælland:

Lothar Wiese, overlæge Sjællands Universitetshospital. Mail: low@regionsjaelland.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor