​​​

Størstedelen af intensivpatienter med COVID-19 er ikke vaccineret

I alt blev 113 patienter med COVID-19 indlagt på en intensivafdeling i Danmark i løbet af november.
Uvaccinerede udgør kun en meget lille procentdel af den voksne befolkning. Men mere end halvdelen af de patienter med COVID-19, der er så syge, at de bliver indlagt på intensiv, er ikke vaccineret. Det viser en opgørelse fra landets intensivafdelinger, der netop er offentliggjort af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram i rapporten Dansk Intensiv COVID-19 rapport. 

I alt blev 113 patienter indlagt på Intensiv i løbet af november. Der er data for vaccinestatus for 76 og når man ser på vaccinestatus viser det sig, at 57 % er uvaccineret.

- Det er klart, at den relativt lille gruppe danskere, der ikke er vaccinerede mod Covid-19, fylder uforholdsmæssigt meget blandt de indlagte på intensivafdeling. Det er helt åbenlyst, at vaccinerne beskytter mod alvorlig Covid-sygdom, siger overlæge Nicolai Haase, Rigshospitalet, der har været med til at udarbejde rapporten. ​

Større pres på intensivpladser trods færre COVID-19 patienter 

Rapporten viser også, at det samlede antal intensivpatienter med COVID-19 er lavere, end det var i starten af februar. Den første februar, var der 91 intensivpatienter med COVID-19, mens der den 6. december var 67. 
Men tallene viser også, at intensivafdelingerne er mere pressede end i starten af året. Den 6. december var der kun 10 ledige intensivpladser. Til sammenligning var der i perioden fra 1. februar 2021 til 21. juni 2021 i gennemsnit 77 ledige intensivsenge på landets hospitaler. 

- Det er selvfølgelig et øjebliksbillede, men det viser tydeligt, det vi mærker på afdelingerne. Her er fyldt op, siger Nicolai Haase.

 På Rigshospitalet er der i øjeblikket omkring en-to ledige senge ud af 53 pladser til voksne intensivpatienter. Antallet er netop udvidet med en. Region Hovedstaden har en opdateret regional skaleringsplan, og her blev der besluttet at øge antallet af pladser i Region Hovedstaden med seks intensivpladser fra og med onsdag den 8. december. 

- Oversigten viser den virkelighed, vi arbejder ind i. Vi har ikke den kapacitet på intensivområdet, som vi gerne vil have, for vi har mangel på personale. Derfor tages der initiativer både regionalt og nationalt for at finde løsninger, og vi koordinerer hele tiden både internt på hospitalet, i regionen og på nationalt plan for at fordele intensivpatienterne og skaffe flere pladser. Vi prøver at løse det med at motivere til frivilligt ekstraarbejde, bonusser osv. for på den måde at undgå at skulle flytte medarbejdere. Det er en af de højst prioriterede opgaver, som vi prøver at løse i øjeblikket, siger vicedirektør, Rasmus Møgelvang, Rigshospitalet.

Den regionale indsatsgruppe mødes jævnligt mindst en gang om ugen for at kunne holde tæt øje med situationen og finde løsninger. 

Dansk Intensiv COVID-19 rapport udarbejdes i samarbejde mellem samarbejde mellem Dansk COVID database og Dansk Intensiv Database (DID). Det forventes, at tal og tendenser vil blive opdateret cirka hver anden uge hen over vinteren.

Note: Overskrift og andelen af uvaccinerede er rettet den 9. december klokken 15:20 . En fornyet gennemgang af data har vist, at der var en beklagelig fejl. Det rette tal er, at 57% af de indlagte ikke er vaccineret. 10. december 8:00 er antallet af patienter med kendt vaccinestatus samt link til RKKP indsat.

Redaktør