​​​

Godkendt som europæisk uddannelsessted for kirurgisk behandling af kræft i æggestokkene

​Afdeling for Kvindesygdomme er re-certificeret som internationalt træningscenter for ekspertuddannelsen i operation af kræft i æggestokkene

I november 2021 er Afdeling for Kvindesygdomme blevet re-certificeret som ESGO Center of Excellence inden for Ovarie Cancerkirurgi, dvs. operation af kræft i æggestokkene. 

Det er en europæisk anerkendelse af det høje faglige niveau inden for gynækologisk onkologi på Rigshospitalet, og betyder blandt andet at læger uddannet på afdelingen kan betegne sig som europæiske eksperter på området, og læger fra resten af Europa kan komme til afdelingen for at blive uddannet som specialister på området.

For at blive certificeret og re-certificeret er det et krav, at man har en høj standard for uddannelse af læger inden for specialet, og at man lever op en række krav i form af antal specialister ansat, antal patienter i behandling og et stort antal operationer, da det kræver et vist volumen og erfaring med særlige indgreb at blive certificeret.

Herudover er det et krav, at behandlingskvaliteten overvåges tilstrækkeligt og den tilhørende pleje og forskningsaktivitet lever op til kravene. 

Afdeling for Kvindesygdomme i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet har med re-certificeringen fået bekræftet, at de lever op til de europæiske krav på området og fortsat kan kalde sig eksperter inden for området. 

Det betyder i praksis, at europæiske læger, der ønsker uddannelse på et akkrediteret center, kan få deres uddannelse i Afdeling for Kvindesygdomme, hvis de søger herom og bliver optaget. 

Certificeringen som Centre of Excellence og re-certificeringen tildeles af et europæisk ekspertpanel, der vurderer afdelingens faglige kompetencer inden for en række områder herunder forskningsproduktion, kirurgi, tværfagligt samarbejde mellem læger og sygeplejersker samt samarbejde mellem de afdelinger på Rigshospitalet, der deltager i udredning, behandling og diagnostik af gynækologisk cancer. 

Certificeringen og re-certificeringen er derfor i høj grad et resultat af en fælles indsats på Rigshospitalet og i Afdeling for Kvindesygdomme. Det forklarer ledende overlæge i Afdeling for Kvindesygdomme, Kasper Aaboe:

- Det er fantastisk, at vi er blevet re-certificerede. At fastholde det høje internationale niveau over en årrække vidner om, at den måde vi gør tingene på i afdelingen, fungerer. Efter kun et år i afdelingen kan jeg jo desværre ikke påstå, at det er min fortjeneste. Til gengæld kan jeg så roligt sige, at jeg ikke er overrasket. Jeg oplever en kultur og en stemning i afdelingen, som på alle måder bidrager til et positivt forsknings-, uddannelses- og arbejdsmiljø. Og dette er netop fundamentet for den eminente behandling, vi kan tilbyde vores patienter. At være et Centre of Excellence forpligter dog også. Både internationalt og i særdeleshed nationalt forsøger vi derfor at række ud til vores kolleger for at agere sparringspartner. Det gælder de komplicerede patientforløb og det gælder forskning og specialistuddannelse. Vi må aldrig lukke os om os selv. Vi skal tværtimod være videnscenteret, som man går til, når man har brug for hjælp. Og recertificeringen bekræfter, at vi har den nødvendige faglige tyngde til netop det.

I Danmark er fire centre udpeget til at operere kvinder for æggestokkekræft; Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Skejby, Odense Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital Nord (i et formaliseret samarbejde).

Rigshospitalet opererer hvert år ca. 500 kvinder med kræft i æggestokkene. Operationerne varetages i et multidisciplinært team med fælles konferencer og ud fra fælles nationale retningslinjer.

Redaktør