​​​​​​​​​

Ny enhed skal hjælpe familier godt gennem sorgfulde fødselsforløb

Enhed for Tab er et nyt skærmet afsnit på Rigshospitalets fødeafdeling for familier, der oplever at føde et dødt barn, eller som aborterer langt henne i graviditetenPå Rigshospitalets fødeafdeling åbner i dag Enhed for Tab. ​Et afsnit med en stue, der er specialdesignet til familier, der oplever dødfødsler eller sene aborter (f.eks. på grund af misdannelser opdaget ved scanninger i graviditeten). 

Til Enheden hører et dedikeret team af jordemødre, der har særligt kendskab til området og ved, hvad der skal tages særligt hånd om i denne sårbare og sorgfulde situation. 


Familiezone og personalezone

Stuen i Enhed for Tab er indrettet med en stor seng, der mere ligner en alm. seng end en patientseng, og der er plads til både mor og far/partner under fødslen og bagefter. 
Stuen er tydeligt inddelt i en personalezone og familiezone, så familien får plads og mulighed for at være familie sammen, også under de svære vilkår, mens læger og jordemødre i den anden ende af lokalet har alle de nødvendige ting og udstyr til rådighed.

De to zoner er tydeligt adskilt med en varm farve i familiezonen og den velkendte hvide farve i personalezonen. 

Et fleksibelt rum med hjemligt design og indretning

​Stuen er udformet i et samarbejde mellem Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel og BørneRigets brugeroplevelsesteam. Målet har været at skabe et fleksibelt rum med et mere hjemligt design med varme farver og materialer, kunst, en kaffemaskine, køleskab, opbevaringsmuligheder mm. 

Emilie Vagner, der er antropolog i BørneRigets brugeroplevelsesteam, og har været med til at designe stuen, fortæller: 

- Enhed for Tab er indrettet og designet som et led i forberedelserne til BørneRiget, hvor brugeroplevelsesteamet afprøver nogle af de ideer, der skal blive til løsninger i BørneRiget i fremtiden. Det er svært at ændre på den ubærlige situation, som familierne befinder sig i, men vi håber at stuens indretning kan give familierne et større handlerum og løfte deres samlede oplevelse af forløbet. 

- Klare zoner, fleksibel indretning og hjemligt design er principper, som vi arbejder på at integrere på alle BørneRigets sengestuer, fortæller Emilie

Afsnittet er stærkt inspireret af Skejby Sygehus’ afsnit for samme patientgruppe, men er det første af sin art i Region Hovedstaden.

Koordinerende jordemoder for Enhed for Tab på Rigshospitalet, Mette Kiel Smed, glæder sig over, at Enhed for Tab nu endelig kan åbne på Rigshospitalet, for det har været et stort ønske for jordemødrene i afdelingen at kunne støtte familier, der mister på en anden måde end hidtil. 

Både i form af helt særlige rammer i den nyindrettede stue i Enhed for Tab og med et særligt tilknyttet personale til formålet. Der vil fremover være ca.10 jordemødre i afdelingen, der er særligt oplært i at kunne tage sig af familier med senaborter eller dødfødsler, og der vil altid være en i vagt i dagtimerne 7-19.  

Mette Kiel Smed forklarer om den nye enhed: 

- Familier, der mister et barn i forbindelse med en fødsel, gennemlever en stor sorg, og derfor er det fantastisk, at vi har fået bedre rammer og muligheder for at støtte dem bedst muligt. 

- Vi har arbejdet for at gøre rummet til parrets eget rum, så de i højere grad end nu kan tage ansvar for og føle sig hjemme i de rammer, vi byder på. De kan selv brygge kaffe, de kan logge sig på deres egen Netflix-konto og lignende eller bruge smart-tv ‘et som billedramme for egne billeder (red; fjernsynet er funktionelt designet dertil). 
Derudover har vi forsøgt at tænke adspredelse ind i stuen, da leg og adspredelse er et af de bærende elementer i BørneRiget. Mennesker i sorg har også brug for pauser fra sorgen, og det kan vores nye rammer understøtte lidt bedre end før, fortæller Mette Kiel Smed.

Enhed for Tab tager sig både af igangsættelse af fødslen, fødselshjælp under fødslen og barselsplejen til familier, der mister et barn. Stuen kan også bruges af andre fødende til en rolig og afskærmet fødsel, når den ikke bliver brugt af Enhed for Tab. 

Et pilotprojekt til indretning af BørneRiget

Den nyindrettede patientstue i Enhed for Tab skal fungere som en pilotstue for indretning af fødestuer i BørneRiget. Undervejs i processen med at indrette stuerne er familier, der har mistet blevet inddraget og deres ønsker til en fremtidig fødestuer for familier, der mister, er tænkt ind i alle aspekter af den nye stue.

I de kommende måneder og år vil brugeroplevelsesteamet i BørneRiget sammen med Enhed for Tab og Afdeling for Graviditet, Fødsel og Barsel undersøge, om stuen lever op formået og succeskriterierne for brugerens oplevelse af rummet og designet, eller der er behov for justeringer inden indflytning i BørneRiget. 

Kunsten i rummet er udlånt af Kigge Mai Hvid til formålet, og det er en del af designet, at kunsten afspejler og rummer elementer fra naturen.

​Billedreportage fra Enhed for Tab på Rigshospitalet.​​

​​​


Redaktør