​​​

Børnekræftforsker hædres for arbejdet med det psyko-sociale

​Hanne Bækgaard Larsen modtager Henrik Hertz legatet for sin forskningsbaserede indsats for børn med kræft på det psyko-sociale område

Foto: ​Hanne Bækgaard Larsen

Hanne Bækgaard Larsen har i sin forskning altid haft et særligt fokus på det psykosociale aspekt af behandlingen af børn med kræft. Hun har bl.a.  forsket i, hvordan man kan hjælpe børnene med at opretholde en hverdag med både skolegang, venner, skolekammerater og fysisk aktivitet på trods af en alvorlig sygdom.

Ambassadørordning for kræftramte børn og deres skolekammerater

Et af de projekter, som Hanne Bækgaard er særligt kendt for at have stået i spidsen for, er projekt RESPECT.

Et projekt, der startede i 2012 og var det første forskningsprojekt i verden, der undersøgte, hvordan skolekammerater til børn med kræft kan inkluderes i behandlingen, så man sikrer en kontakt til barnets klassekammerater, og så skolekammeraterne på anden side får en bredere viden om, hvad det vil sige at være barn og syg med kræft. 

Projektet indebar bl.a. at de kræftsyge børn får besøg af deres raske venner i en særlig ambassadørordning, og klassen bliver undervist i børnekræft. 

Projektet har vist sig at være en stor succes, og resultaterne af forskningen har været så markante, at tiltaget nu - med støtte fra BørneCancerFonden - er udbredt til hele landet, så alle børn med kræft, - uanset hvor i landet de bliver behandlet – får de allerbedste betingelser for et godt sociale liv under og efter den langvarige behandling.

Resultaterne mæ​rkes tydeligt blandt børn og unge i afdelingen

​Resultatet af Hanne Bækgaards indsats kan også mærkes i afsnit for børn og Unge med kræft. Det har stor betydning for børnene, både at kunne bevare kontakten til skolekammeraterne og skolen og være fysisk aktive hele vejen gennem behandlingen ved hjælp af bl.a. skolekammeraterne, der kommer på besøg. Det forklarer oversygeplejerske i Afdeling for Børn og Unge Marianne Madsen:

- Vi er utroligt stolte af, at Hanne har fået denne anerkendelse for sin forskning inden for det psykosociale felt i børneonkologien. Hanne har især haft fokus på at understøtte, hvordan vi kan hjælpe børn og unge til en hverdag med skolegang, venner og fysisk aktivitet, på trods af alvorlig sygdom.  Derudover har Hanne et stærkt fokus på, at vi lytter til børns og unges stemmer i de tiltag, vi etablerer, understreger Marianne Madsen.

Om Hanne Bækgaard Larsen

Hanne Bækgaard Larsen er sygeplejerske, sociolog, ph.d. og lektor. Hun er ansat i Bonkolab (børneonkologisk laboratorium) i Afdeling for Børn og Unge.

Hanne Bækgaard Larsen er en af de mest produktive børneonkologiske sygeplejefaglige/psykosociale forskere i Danmark med 39 videnskabelige publikationer og som vejleder for 10 ph.d.-studerende, herunder 6 igangværende.  Se Hanne Bækgaard Larsens publikationsliste på KU.dk 

Om Henrik Hertz legatet

Henrik Hertz legatet uddeles hvert år af BørneCancerFonden.​ 
Legatet er på 250.000 kr. og uddeles til en forsker(-gruppe) eller en person, der har gjort en ekstraordinær og dokumenteret indsats for børn med kræft i Danmark. Legatet skal anvendes til forskning eller studie/forskningsophold med fokus på børnekræft.

Henrik Hertz legatet er opkaldt efter stifteren af BørneCancerfonden, Henrik Hertz. Han stiftede i 1995 BørneCancerFonden, da han gennem sit arbejde med børn med kræft, så et stærkt behov for at gennemføre fokuseret forskning inden for børnekræft. ​
Redaktør