​​​​

1:1 model af BørneRiget

​Ved hovedindgangen til Rigshospitalet kan du se en 1:1 model af en lille del af BørneRiget
Måske har du undret dig over den nye, halvrunde bygning, der nu står ved hovedindgangen foran opgang​ 5?  

Det, du kan se, er et testhus: en 1:1 model af en stuegangsrum, et møderum, en vinterhave og et opholdsrum i det kommende BørneRiget.
 
I det nye testhus vil brugeroplevelsesteamet i BørneRiget de næste fire-fem år i samspil med patienter, pårørende og personale teste relevante forløb, design og situationer, så man sikre, at alle løsninger og designs er gennemtestede og validerede af både personale, patiente​​​r og pårørende, der skal bruge dem. 

​En del af innovationsarbejdet i BørneRiget

Testhuset bliver en integreret del af innovationsarbejdet og arbejdet med brugeroplevelsen i BørneRiget. Det handler om at få testet løsninger der fungerer optimalt for alle kommende brugere af BørneRiget – personale, patienter og pårørende.

Netop samspillet med brugerne er centralt i alle faser af projektet og har stor prioritet i BørneRiget, forklarer projektchef for brugeroplevelsen, Toke Bie Laugesen:

- At skabe en brugeroplevelse, som skal rumme alt fra fri leg og lykkelige stunder til familiernes dybe sorg, kræver indgående forståelse, gode tanker, nye ideer og ikke mindst en masse tests, der skal bekræfte, at løsningerne bidrager til det store formål. Vi prøver derfor alle nye løsninger af sammen med patienter, pårørende og det personale, der arbejder med det til dagligt, for at sikre at vi udvikler i den rigtige retning.


Fakta om BørneRigets testhus

Testhuset er bygget i træelementer og ser derfor væsentligt anderledes ud end det endelige BørneRiget. Kun størrelsen og formen bliver tilsvarende det endelige byggeri, men det gør det muligt at teste alt fra indretning af stuer og opholdsrum, forløb og situationer og arbejde med brugeroplevelsen generelt.

Testhuset er i alt 416 m2 fordelt på to etager og en vinterhave med indskudt balkon på 1. sal
Testhuset indeholder både et stuegangsrum, et møderum, en vinterhave og et opholdsrum i samme størrelse som det kommende BørneRiget.
​Her ses testhusets vinterhave ​​Vinterhaven set inde fra


​Et ambulatorium/en sengestue i testhuset 

​​

Prøvekaniner søges

De første test i testhuset løber af stablen i løbet af februar, hvor testhuset officielt åbner, og hvis du eller en du kender, har tid, lyst og energi til det, kan du allerede nu melde dig som prøvekanin for BørneRiget og testhuset.
 
Som prøvekanin afprøver du en løsning, fortæller om dine egne erfaringer, eller giver din mening om ideer. Det kan for eksempel foregå som workshop, interview eller spørgeskema.

Der er intet af det, du skal afprøve, der er har med medicin eller behandling at gøre. I stedet handler det for eksempel om, hvordan vi skaber de bedste og rareste rammer på hospitalet, hvordan man skaber rum til hverdagen, når man er indlagt, hvordan fungerer rummene bedst for personalet og hvad har man brug for, når man venter på at blive kaldt ind. Ved at spørge jer kan vi undersøge, om en løsning skal tilpasses eller ændres, før den bliver til virkelighed. Samtidig bliver vi løbende klogere på, hvad forskellige mennesker har brug for og lyst til, når de er på hospitalet.

Alle kan blive prøvekanin – vi har brug for at blive klogere på alle de mennesker, der vil komme i BørneRiget: Både mennesker uden erfaring med hospitaler, nuværende og tidligere patienter, familier, pårørende og alle typer af ansatte på hospitalet.

Redaktør