Rigshospitalet opretter nyt Videncenter for Hjemmebehandling

​Kemoterapi, smertebehandling med medicindrop og avancerede antibiotikakure er nogle af de behandlinger, som i stigende grad foregår i patientens eget hjem. 


Kilde: Kortlægning af hjemmebehandlinger på Rigshospitalet, sommeren 2021.  Hospitalsbehandling behøver ikke længere foregå på et hospital. Stadigt flere patienter får i disse år mulighed for at være hjemme, mens de er under behandling. En ny kortlægning viser, at mens Rigshospitalet i 2015 tilbød cirka 15 forskellige typer af hjemmebehandling, er tallet nu over 35. 

Rigshospitalet åbner nu et videncenter, der skal hjælpe til at endnu flere kan få hospitalsbehandling udenfor hospitalet. 

- For patienterne er der mange fordele ved at være hjemme så meget som muligt: Det gavner livskvaliteten, risikoen for infektioner er mindre, og mange oplever at de er mere frie. På Rigshospitalet ser vi mange patienter som kommer langvejs fra, det gør det endnu mere vigtigt at kunne give patienterne mulighed for at være hjemme mest muligt, siger vicedirektør Susanne Poulsen, der er formand for det nye videncenters styregruppe. 

Tæt samarbejde med patienten 

De nuværende hjemmebehandlingstilbud spænder vidt – fra kemoterapi og antibiotikabehandling til lysbehandling mod gulsot, hjemmedialyse og meget mere. Fælles for behandlingerne er dog, at hjemmebehandling udfordrer de traditionelle roller og regler for hospitalsbehandling.

  - Patienterne og ofte også de pårørende får en mere aktiv rolle, og det kræver at de bliver godt klædt på, og at der er et solidt og trygt samarbejde med den afdeling, der er ansvarlig for behandlingen. Som regel er der tale om meget tæt kontakt mellem den enkelte familie og Rigshospitalet for eksempel via besøg, telemedicinsk overvågning og telefonsamtaler. Hjemmebehandlingstilbuddet skal altid tilpasses til den enkelte patients behov. Rigtig mange ønsker at være mest muligt hjemme, mens enkelte er mere trygge ved at være indlagt, siger Susanne Poulsen. 

Udfordrer formelle rammer

Den nye måde at tilbyde hospitalsbehandling på kan udfordre de traditionelle rammer for økonomi og behandlingsansvar.

  - Hjemmebehandling passer ikke altid ind i de eksisterende skemaer og takster, det er nogle af de udfordringer, vi gerne vil arbejde med at løse ved at samle erfaringer og kræfter fra mange dele af Rigshospitalet i det nye videncenter, understreger Susanne Poulsen.

Videncenteret skal også arbejde for, at det medikotekniske udstyr som er nødvendigt til hjemmebehandling bliver tilpasset og udviklet. Mange apparater er designet til at blive brugt af en ansat på et hospital og ikke af patienten selv, derfor kan der være brug for justeringer eller nye modeller. 


Disse typer behandlinger kan foregå i patientens hjem

  • Medicin – for eksempel kemoterapi i drop, som patienten selv håndterer via en elektronisk pumpe
  • Monitorering – for eksempel overvågning af blodtryk i lungerne hos hjertesvigtpatienter via en lille chip i lungens pulsåre.
  • Procedurer – for eksempel lysbehandling til nyfødte med ukompliceret gulsot via et særligt lystæppe
  • Udgående funktion – for eksempel lindrende behandling til alvorligt eller uafvendeligt syge børn ved Palliativt Team for Børn og Unge


Redaktør