Ny skanningsmetode sikrer bedre diagnosticering af hjernetumorer hos børn

​I et nyt studie har forskere fra Odense Universitetshospital og Rigshospitalet fundet ud af, hvordan de kan diagnosticere hjernetumorer hos børn endnu bedre og mere sikkert. 

Overlevelsesraten for børn med kræft er generelt steget signifikant. Dog ikke for de mere sjældne former for kræft hos børn. En af dem er kræft i centralnervesystemet (CNS). Børn med kræft i CNS har den højeste dødsrate blandt børn med kræft, og de overlevende børn døjer ofte med alvorlige eftervirkninger og senfølger.  

Derfor har en gruppe af forskere fra Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Odense Universitetshospital, Sjællands Universitetshospital og Biostatistisk Afdeling på Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU, i det hidtil største PET-skanningsstudie af børn med CNS-tumorer, undersøgt en ny metode til at sikre bedre diagnosticering og behandling af tumorer hos børn.

Den nye metode består i, at barnet før skanningen indgives en lille dosis radioaktivt mærket aminosyre-sporstof, [18F]FET, og skannes derefter i en kombineret PET/MR skanner. Derved kan barnet nøjes med en skanning frem for to, hvilket er specielt vigtigt for små børn, der har brug for bedøvelse. 

Billedet viser en skanning af en teenagager med stort gliom i venstre side af hjernen. Til venstre MR efter indgift af kontrast og til højre [18F]FET fusioneret til MR skanningen. PET skanningen gjorde det klart, hvor biopsien skulle tages, så metabolisk aktivt væv blev undersøgt.

Med PET-skanningen får man unik information om hjernetumorens aminosyreoptagelse og derved metaboliske aktivitet. Ved at kombinere en PET-skanning og MR-skanning med en dosis sporstof kan man derfor i langt i højere grad skelne aktiv fra inaktiv tumor samt tumor fra godartede forandringer med den nye metode.

Metoden bruges i forvejen på voksne

Metoden bruges allerede hos voksne, men da der kan være væsentlige forskelle i tumorer hos børn og voksne, har man ikke hidtil kunnet overføre resultaterne direkte til børn. Det nye studie dokumenterer, at aminosyre PET også er relevant i forbindelse med MR-skanning hos børn, så man bedre kan skelne tumorlæsioner fra andre forandringer i barnets centralnervesystem. 

I det nye studie har forskerne igennem 3 år indsamlet data fra 169 skanninger, foretaget på 97 patienter, der enten er diagnoseret med, eller ved mistanke om, CNS-tumorer. Patienterne er rekrutteret fra BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet og HC Andersen Børne- og Ungehospital, Odense. Dette svarer til en repræsentation af to tredjedele af Danmarks befolkning; ca. 3,7 millioner mennesker. Skanningerne blev foretaget både ved initial diagnosering, før og efter behandling, og ved eventuelt tilbagefald.

Lovende resultater for brugen af aminosyre PET 

Resultaterne fra studiet viser, at brugen af aminosyre PET i forbindelse med MR-skanninger af børn med hjernetumorer forbedrer diagnosticeringen og kan betyde vigtige justeringer i behandlingen. 

Det forklarer en af projektdeltagerne overlæge Lisbeth Marner,  fra Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Rigshospitalet og Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

- Vi har fundet en signifikant bedring i at skelne tumor fra ikke-tumor ved at tilføje aminosyre PET til MR-skanningen af børn med hjernetumorer. Det hjælper os meget i både diagnosticeringen og behandlingen af de klinisk komplicerede tilfælde, forklarer Lisbeth Marner.


Overlæge Lisbeth Marner foran en PET-MR-skanner på Rigshospitalet

Ikke alene gjorde det diagnosering af tumorer i læsioner mere nøjagtige, men i 39% af tilfældene tilføjede skanningerne ny information til forløbet, og i 8% af tilfældene resulterede det i en ændring af behandlingsplanen. 

Noget tyder ifølge forskerne på, at aminosyre PET er mere relevant for visse typer af tumorer, men ikke alle. Studiet er for lille til at konkludere dette, så der er behov for mere forskning på området, understreger Lisbeth Marner.

På baggrund af forskningen vil Aminosyre PET fremover få en mere synlig rolle ved behandling af børn med CNS tumorer bl.a. på Rigshospitalet. 

- Aminosyre PET vil nu blive brugt hyppigere hos børn med CNS tumorer for at sikre, at vi f.eks. ikke behandler en inaktiv tumor. Der er dog stadig brug for forskning, og vi vil bl.a. følge op på, om nogle MR skanninger kan undgås, hvis aminosyre PET skanningen viser inaktiv tumor, forklarer Lisbeth.

Studiet er støttet med to bevillinger fra Børnecancerfonden. 

Forskningsartiklen, der har titlen; ”Diagnostic Accuracy and Clinical Impact of [18F]FET PET in Childhood CNS tumors”, er for nylig udgivet i tidsskriftet NeuroOncology.

En del af forskningskonsortiet 5C

Forskningsprojektet udgår fra det nationale forskningskonsortium 5C, der vil udvikle nye strategier inden for diagnostik, behandling og opfølgning af børn med CNS-tumorer.  5C bliver koordineret af overlæge René Mathiasen fra Rigshospitalets børnekræft-laboratorium, Bonkolab.


Redaktør