Refusion for egenbetaling af allergivaccination og vaccination mod RS-virus

​Hvis du ved en fejl selv har betalt for allergivaccine eller vaccine for RS-virus til dit barn i forbindelse med behandling, kan du i nogle tilfælde søge refusion.

Vent...

Region Hovedstaden har konstateret, at der i en periode ind til 2019 har været en forkert praksis omkring egenbetaling af allergivacciner/vacciner for RS-virus. Det betyder, at nogle patienter, der har været i behandlingsforløb, ved en fejl selv har betalt for vaccine til injektion som led i behandlingen på hospitalsafdelingen.

Dette har for nogle patienters - eller deres forældres - vedkommende ikke har været i overensstemmelse med reglerne. Derfor orienterer vi hermed om, at det er muligt at ansøge om refusion for udgifter til disse vacciner, når de har været et led i behandlingen på hospitalet.

Det er et krav, at ansøger kan fremvises dokumentation for udgiften, eller at udgifterne på anden vis kan tilstrækkelig sandsynliggøres.

Hvis du mener, at du ved en fejl selv har betalt for din eller dit barns allergivaccination eller vaccination mod RS-virus, skal du kontakte den pågældende afdeling via kontaktoplysningerne for at få nærmere vejledning om, hvordan du skal fortholde sig.

For vejledning om ansøgning, kontakt:

BørneUngeafdelingen: paediatri.rigshospitalet@regionh.dk
Neonatalafdelingen: neonatal.rigshospitalet@regionh.dk 

NB
I behandlingen af ansøgninger om refusion vil det blive vurderet, om kravet er forældet efter forældelsesloven (LBK nr. 1238/2015). Krav om refusion af egenbetalinger, der har fundet sted for mere end 3 år siden, vil som udgangspunkt være forældede. Kontakt afdelingen for at høre nærmere.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor