Hæmatologi-patienter fra Herlev flyttede trygt ind på Rigshospitalet

​Rigshospitalet skal fremadrettet stå for behandlingen af blodsygdomme i Region Hovedstaden. Onsdag den 14. april flyttede regionens indlagte patienter til Rigshospitalet til én afdeling, hvor ekspertisen er samlet.

Danmarks største afdeling for behandling af blodsygdomme er en realitet. Den 14. april blev de indlagte patient fra Afdeling for Blodsygdomme på Herlev og Gentofte Hospital overflyttet med sygetransport til Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet. 

Ind til i dag har Region Hovedstaden behandlet blodsygdomme på både Rigshospitalet og Herlev-Gentofte Hospital. Men i forbindelse med budgetaftalen for 2021 besluttede regionspolitikerne at samle al behandling af blodsygdomme så som leukæmi, lymfeknudekræft og myelomatose på Rigshospitalet. 

Den fusionerede afdeling har siden 1. november 2020 haft fælles ledelse, og med overflytningen af patienterne fra Herlev samles afdelingen endegyldigt. Det bliver til gavn for patienterne, forklarer ledende overlæge Lars Kjeldsen.
- Sammenlægningen giver os mere volumen i behandlingen af de mange små hæmatologiske sygdomsgrupper. Vi kan endnu bedre end i dag designe ét samlet patientforløb tilrettelagt ud fra den enkelte patients behov, siger Lars Kjeldsen.

Fly
tning gik godt

I løbet af dagen blev indlagte patienter fra Herlev under ledsagelse af plejepersonale og læger transporteret de 15 kilometer til Rigshospitalet. 

Kom med på turen fra Herlev til Rigshospitalet i videoen nedenfor.
Hanne M. Pedersen, der er ledende oversygeplejerske i Afdeling for Blodsygdomme, fortæller, at patientflytningen er gået glat:

- Patienterne har taget flytningen med godt humør. Alle er kommet sikkert frem til den nye afdeling. Vi havde på forhånd forberedt os grundigt for at sikre en sikker og tryg transport af patienterne. I ugen op til flytningen har vi nedbragt antallet af patienter, der skulle flyttes. Patienter, der var raske nok til det, blev udskrevet, ligesom nye patienter de seneste par dage er blevet indlagt direkte på Rigshospitalet i stedet for i Herlev, siger hun og roser samtidig personalet på Herlev-Gentofte Hospital for et forbilledligt samarbejde i forbindelse med fusionen. 

Fremover vil alle senge i afdelingen være samlet på Rigshospitalet. Der er fortsat ambulant funktion på Herlev-Gentofte Hospital, som forventes flyttet til Rigshospitalet efter sommer, når ombygninger i Rigshospitalets Centralkompleks er gennemført.

Flagskib for hæmatologien 

Afdeling for Blodsygdomme er planlagt til at få 70 senge fordelt på tre sengeafdelinger, når den er fuldt udbygget og bemandet. 

Afdelingen skal være et flagskib for behandling af blodsygdomme i Danmark. Det fortæller Christian Worm, centerdirektør i Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet, som afdelingen hører under: 

 - Med den nye afdeling skaber vi Danmarks førende afdeling for blodsygdomme. Specialet er midt i en stor udvikling inden for mange subspecialer, og med samlingen bliver der endnu større og bedre muligheder for at styrke den faglige udvikling, forske på allerhøjeste internationale niveau og dermed understøtte Rigshospitalets profil som hele Danmarks højt specialiserede hospital til gavn for patienterne, siger Christian Worm.
Redaktør