​​​​​

Forskningsgennembrud giver håb om ny behandling til mænd med lav sædkvalitet

Forskere fra Rigshospitalet og Harvard University har som de første i verden vist, at et lægemiddel mod knogleskørhed også øger antallet af sædceller hos mænd med lav sædkvalitet. Lægemidlet kan være en ny, lovende behandlingsform til mænd med nedsat sædkvalitet.
Vent...

Det er forskere fra Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion og Division of Bone and Mineral Research Harvard University, der står bag den nye opsigtsvækkende forskning, der potentielt vil kunne forbedre sædkvaliteten hos 40-60 % af de infertile mænd i verden og dermed markant øge deres chance for at få et barn.

De indledende forskningsresultater et netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Nature Communication, og nu vil forskerne gå videre med at undersøge sammenhængen i et stort randomiseret studie af mænd med nedsat sædkvalitet.  Et studie som alle infertile mænd opfordres til at deltage i.

Forskerne fra Rigshospitalet og Harvard University har som de første i verden vist, at proteinet RANKL er til stede i testiklerne og med til at regulere fertiliteten. RANKL er ellers et protein, som man mest kender til i knoglerne, hvor det påvirker nedbrydningen af knoglerne og kan føre til knogleskørhed. Et af de mest kendte midler til at forhindre dette er RANKL-hæmmeren Denosumab, som bruges overalt i verden mod knogleskørhed.

Da forskerne ved et tilfælde – i forbindelse med andre undersøgelser af testiklerne – fandt proteinet RANKL i testikelvævet, forsøgte de med det samme at dryppe RANKL-hæmmeren Denosumab på testikelvævet i laboratoriet for at se effekten. Det resulterede i et markant øget antal celler, så der var grund til at tro, at Denosumab kunne øge antallet af sædceller hos mænd med dårlig sædkvalitet.

Forskerne undersøgte derfor dette på først på muse- og testikelvævsmodeller og senest på 12 infertile mænd. Det viste sig hurtigt, at hypotesen holdt stik i alle undersøgelser, så derfor sætter forskerne nu alle sejl til og går videre med et stort randomiseret forsøg, der skal give klarhed over, hvilke infertile mænd, der har mest gavn af behandlingen, og hvordan bivirkningerne evt. er.

Leder af studiet Martin Blomberg fra Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet fortæller:

- Vi har gennem mange år forsket i, hvilken rolle D-vitamin har for fertiliteten. Og i et af studierne fandt vi pludselig proteinet RANKL i testiklerne, hvilket er meget overraskende, da man aldrig før har fundet RANKL der, forklarer Martin Blomberg.

-  Ud fra den indledende undersøgelse af effekten af Denosumab på mænds sædkvalitet har vi grund til at antage, at en enkelt indsprøjtning med lægemidlet Denosumab vil være nok til, at en væsentlig del af mænd med let til moderat dårlig sædkvalitet i en periode på flere måneder har en markant øget chance for at gøre en kvinde gravid, så det glæder vi os meget til at undersøge mere, understreger han.

Martin Blomberg er meget begejstret over det nye fund og muligheden for at kunne være med til at udvikle en reel behandling til mænd med dårlig sædkvalitet, der ellers ikke har et behandlingstilbud i dag.

- Når manden i det infertile par har nedsat sædkvalitet, kan vi i langt de fleste tilfælde kun behandle kvinden ved hjælp af kunstig befrugtning, selvom om hun er rask. Med den nye opdagelse og forhåbentlig nye behandlingsmetode håber vi, at vi nu i stedet kan prøve at gøre noget ved problemet hos manden, så kvinden måske ikke behøver at blive behandlet for en sygdom hos manden. Men der er mange årsager til nedsat sædkvalitet, og derfor har vi brug for at undersøge, hvordan vi bedst kan udvælge de mænd, der vil have gavn af en eventuel behandling, forklarer Martin Blomberg.

- Vores hypotese er, at man ved at tage en blodprøve og måle på to forskellige hormoner kan udvælge de patienter, der har gavn af behandlingen. Derfor opfordrer vi infertile par, hvor manden har nedsat sædkvalitet, til at melde sig til studiet. Vi håber også, de praktiserende læger og danske fertilitetsklinikker vil henvise mænd til os så vi kan se om de vil have gavn af behandlingen, siger han.

Det nye studie skal omfatte 380 mænd, som vil få taget en blodprøve og derefter får de enten en dosis Denosumab eller placebo efter lodtrækning.


Patent på brugen til behandling af dårlig sædkvalitet

Forskningsresultaterne har allerede været så markante og lovende, at Rigshospitalet har taget patent på anvendelsen af Denosumab og lignende stoffer til fertilitet i det meste af verden og vil forsøge at videreudvikle et lægemiddel som en ny behandlingsmulighed for mandlig infertilitet. Patentet er licensieret til firmaet XY Therapeutics, som vil forestå de næste trin i videreudviklingen af projektet.

Patenteringen og videreudviklingen af projektet er i opstarten sket i samarbejde med Region Hovedstadens Enhed for Sundhedsforskning og Innovation, der også ser store perspektiver i projektet og den potentielle nye behandling:   

- Projektet har et helt særligt potentiale i form af en ny behandling til en gruppe 'patienter', der ikke tidligere har haft et behandlingstilbud. Dette vil vi gerne være med til at støtte, så den sundhedsfaglige forskning bedre kan blive udbredt og implementeret og give værdi som patientbehandling, forklarer chefkonsulent Bjarke Poulsen fra Enhed for Sundhedsforskning og Innovation.

Også Bioinnovation Institute har valgt at støtte projektet med både støtte undervejs og med 3,5 mio. kr. til selve projektet, fordi de mener, at projektet har så et stort potentiale i forhold til at skabe ny behandling til en gruppe mænd, der ellers ikke har et behandlingstilbud.

- Projektet succes skyldes både enestående forskning og et tæt samarbejde om videreudvikling og kommercialisering mellem alle involverede og det nye firma XY Therapeutics.  Vi tror og håber på, at det vil føre til ny behandling i verdensklasse på et område med et betydeligt udækket behov, forklarer Giles Dudley, som er business portfolio manager hos Bioinnovation Institute. 

 

På billedet ses fra venstre: Bjarke Poulsen, Martin Blomberg og Giles Dudley

Fakta om det nye randomiserede studie

  • Skal omfatte 380 infertile mænd over en periode på 2 år
  • De deltagende mænd får taget en blodprøve for at identificere biomarkører for hvem, der får mest gavn af behandlingen
  • Efter blodprøven får deltagerne enten en dosis Denosumab eller placebo efter lodtrækning.
  • Deltagerne følges 150 dage efter dette for se effekten på sædkvalitet og parrets chance for graviditet
  • Studiet slutter i 2024
  • Studiet gennemføres af Rigshospitalet med økonomisk støtte fra Bioinnovation Institute, XY therapeutics samt forskningsbevillinger.

Tilmelding?

Hvis du eller din partner er interesseret i at deltage i studiet, kan I sende en fitmi.rigshospitalet@regionh.dk  for at høre mere om projektet og muligheden for at deltage. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor