Unikt dansk covid-19-studie lægger data frem

​Sådan gik det covid-19 patienterne på danske intensivafdelinger, da den første coronabølge rasede i foråret. 

Vent...

​Danske intensivafdelinger giver for første gang en komplet beskrivelse af intensivpatienter indlagt under coronaens første bølge i perioden frem til 20. maj 2020. I den periode blev i alt 323 patienter indlagt med Sars-CoV-2 på intensivafdelingerne i Danmark.


- Vi stod med en helt ny sygdom med rygter i pressen om dødelighed på helt op til 80%, når patienterne ikke længere selv kunne trække vejret og måtte i respirator. Derfor gik vi sammen om at indsamle viden om vores indlagte patienter på alle danske intensivafdelinger, siger intensivlæge Nicolai Haase fra Rigshospitalet, der har taget initiativ til undersøgelsen.

Resultaterne er nu publiceret i det internationale tidsskrift ACTA, og viser blandt andet data om køn, alder, eksisterende sygdom, overlevelsesrate, dødelighed og patienternes forløb på intensivafdelingen.

Danske intensivafdelinger er godt med

Sammenlignet med udenlandske opgørelser fra blandt andet England, Italien, USA og Kina, er danske covid-patienter på intensivafdelingerne ældre. Dødeligheden blandt patienterne er trods den højere alder relativt lav. Set i det lys klarer de danske covid-patienter sig ganske godt.

Gennemsnitalderen for indlagte covid-19 patienter var 68 år. Ca. en tredjedel af patienterne var ellers raske og havde ingen kroniske sygdomme forud for indlæggelsen.

8 ud af 10 patienter kom i respirator, og halvdelen af dem lå i respirator i to uger. En fjerdedel i tre uger eller mere, hvilket er betragteligt længere tid end sædvanligt for 
en patient på intensiv.

37 procent af patienterne døde under indlæggelsen med Covid-19, og selvom det er et højt tal, er det relativt lavt set i forhold til andre landes opgørelser. For patienter uden anden sygdom faldt dødeligheden til 25 procent. Det er især høj alder, mandligt køn og kroniske sygdomme, særligt lungesygdomme, der øger risikoen for at dø.

Statens Seruminstitut har skønnet, at ca. 70.000 patienter blev smittet med Covid-19 i samme periode. Det svarer til, at 0,5 procent af alle smittede risikerer at blive indlagt på intensivafdeling.

Viden om corona er afgørende

Nicolai Haase opfordrer til, at man forholder sig til præcis viden om coronavirus og Covid-19 i tal og fakta om sygdomsforløb, hvilket undersøgelser som denne er med til at sikre:

- Når vi lægefagligt, politisk og personligt skal forholdes os til corona, er det enormt vigtigt, at vi ikke baserer vores beslutninger på rygter og historier fra verdens corona-brændpunkter, men har præcis viden om coronaen i Danmark, siger Nicolai Haase, der sammen med kollegerne rundt om i landet følger patienternes videre forløb:

- Med så lange forløb på intensiv afdeling og i respirator, vil nogle af vores patienter have lange genoptræningsforløb, og det kan ikke udelukkes at nogle vil få varige men. Det fylder meget i mediebilledet i øjeblikket og igen har vi brug for præcise tal at forholde os til. Dem er vi også ved at skaffe nu, siger Nicolai Haase.

Følger op på patienterne

Ingen andre lande har været i stand til at lave tilsvarende nationale opgørelser, og det brede samarbejde i en travl tid har imponeret Nicolai Haase.

- Vores tal viser, at vi på intensivafdelinger i Danmark har kunnet levere behandling af høj kvalitet, selvom situationen var tilspidset. Vi skulle både forberede os på flere patienter og udvide vores kapacitet, men fik heldigvis stor hjælp fra personale fra andre afdelinger, som hjalp med patientbehandlingen. Vi bliver hele tiden bedre til at forstå og behandle sygdommen effektivt med virusbremsende og betændelsesdæmpende medicin, siger Nicolai Haase, der sammen med kollegerne fra landets intensivafdelinger fortsat vil følge op på patienterne i tiden frem.

Intensiv overlæge på Aarhus Universitets Hospital Steffen Christensen glæder sig over det succesfulde samarbejde om patienterne og indsamlingen af data:

- Da Covid-19 ramte Danmark i foråret, formåede vi hurtigt at iværksætte planer for håndteringen af et potentielt stort antal kritisk syge patienter. Dette ofte ved hjælp uddannelse af personale fra andre afdelinger og på tværs af fagområder. Det succesfulde samarbejde internt på hospitalerne medførte at kapaciteten på intensivområdet ikke blev overskredet, siger Steffen Christensen, der er formand for Dansk Intensiv Database.

- Behandlingen af kritisk syge Covid-19 patienter er løbende blevet diskuteret bredt i faglige fællesskaber på tværs af landets intensivafdelinger. Det har været med til at højne kvaliteten af behandlingen, og gennemførelsen af denne undersøgelse med aktiv deltagelse fra samtlige intensivafdelinger er et glimrende eksempel på det gode samarbejde, siger Steffen Christensen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor