Rigshospitalet er flyttet ind i ny Nordfløj

​Søndag den 20. september flyttede indlagte patienter fra Rigshospitalets ældre bygninger over til den nye, lyse behandlingsbygning Nordfløjen. 

Hospitalssenge kørte i pendulfart, da Rigshospitalets Nordfløj åbnede for indlagte patienter søndag den 20. september. Patienterne flyttede via en gangbro, der forbinder de ældre bygninger med den nye fløj i tredje sals højde.


Transporthold bestående af portører, sygeplejersker og læger sørgede for, at de indlagte patienter kom sikkert og trygt frem til Rigshospitalets nye bygning. 

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, glæder sig over, at de indlagte patienter nu er flyttet ind i de nye rammer.

- Nordfløjen er med til at sikre, at Rigshospitalet fremadrettet er spyd-spids for et menneskeligt sundhedsvæsen, hvor behandlingen tilpasses den enkelte patients ønsker og behov. Det er en topmoderne bygning, der nu er taget i brug. Nu får vores patienter langt mere moderne ram-mer med enestuer, lys og luft, siger hun.

Renoveringsopgave venter

Efter flytningen venter en stor opgave med at sætte de fraflyttede lokaler i stand, så de kan bruges af de afdelinger, der ikke skal flytte. Sophie Hæstorp Andersen ønsker fremadrettet at kunne tilbyde alle Rigshospitalets patienter moderne, tidssvarende rammer, uanset hvilken del af hospitalet, de skal behandles i.

- I første omgang skal de gamle bygninger gennemgå de mest nødvendige opdateringer, så den ledige plads kan bruges til at afhjælpe akutte pladsproblemer i andre afdelinger. På længere sigt er ambitionen, at resten af bygningerne også kan løftes til et niveau, der matcher både patienternes forventninger og det høje sundhedsfaglige niveau, siger regionsrådsformanden. 

Kompleks flytteop
gave

Nordfløjen er i månederne op til flytningen blevet gjort klar med møbler, medicin, operationsudstyr og tusindvis af varer, så den er parat til de mange patienter. 
Klokken syv søndag morgen rullede den første seng afsted, og i de efterfølgende timer flyttede nøje forberedte transporthold bestående af portører, sygeplejersker og læger 48 almindelige patienter og intensivpatienter over i de nye sengeafsnit. Mere end 600 medarbejdere samt flyttefolk deltog i den komplekse opgave, det er at flytte på et hospital.

 Nordfløjen er Rigshospitalets nye behandlingsbygning. Cirka 2.000 medarbejdere fra tolv afdelinger flytter ind og får deres daglige gang i bygningen. Fotograf: Adam Mørk.

Hospitalsdirektør Per Christiansen er glad og stolt over, at patientflytningen er gledet glat og gnidningsfrit.

- Patientflytningen er kulminationen på lang tids forberedelse. Den er blevet overvåget og styret af en gruppe meget erfarne ledere, læger og sygeplejersker. Sammen med vores dygtige portører, vagtfolk, rengøringspersonale og læger og sygeplejersker ude i afdelingerne har de gjort en kæmpe stor indsats for, at patienterne er kommet trygt frem til de nye omgivelser, siger han.  

Højt specialiserede operationer

Nordfløjen er med 33 operationsstuer og 209 sengestuer indrettet til højt specialiserede operationer og behandling af mange forskellige typer af patienter – blandt andet patienter med:

  • hals-, modermærke-, bryst- eller hjernekræft 
  • brandsår, samt patienter med behov for rekonstruktioner af huden 
  • behov for operation af tænder, kæbe eller ansigt
  • epilepsi og andre nervesygdomme
  • behov for operation i knogler eller led
  • behov for komplicerede øjenoperationer
  • kritiske hjerne- og nervesygdomme, der kræver intensiv overvågning og behandling døgnet rundt.

Eksperthjælp til flytning

Den detaljerede flytteplan er udarbejdet med hjælp fra det canadiske firma Health Care Relocations, der har arbejdet med hospitalsflytninger i hele verden. Computersimulationer og øvelser i de nye rammer har været med til at forberede de mange medarbejdere, der deltog i patientflytningen. 

- Vi har forberedt os grundigt for at sikre en tryg og sikker flytning. Vi har blandt andet taget højde for, at vi stadig skulle være i stand til at håndtere akutte patienter samt højtspecialiseret behandling samtidig med, at vi flyttede. 

Derudover har vi forberedt os på at være klar til at kunne håndtere de opstartsudfordringer, der naturligt vil opstå i den første tid med en så stor og ny bygning, siger vicedirektør på Rigshospitalet, Susanne Poulsen, der er flytteprogramchef for Nordfløjen.
Redaktør