Ny Strategi for Juliane Marie Centret

​Fire fokusområder og fire tværgående værdier danner rammen om 16 konkrete initiativer i Juliane Marie Centrets Strategi 2025 med visionen; ’Det er værdien for patienten, der tæller

Den nye strategi erstatter Juliane Marie Centrets strategi 2020 og sætter en klar retning for centret i årene 2020-2025 med udgangspunkt i Rigshospitalets og Region Hovedstadens strategiske pejlemærker og fokusområder. 

Det nationale og regionale fokus på at skabe mere sammenhængene og menneskeligt sundhedsvæsen er tydeligt afspejlet i JMC’s strategi 2025 -  i både indhold, initiativer og visionen. På samme måde understøtter Juliane Marie Centrets Strategi Region Hovedstadens og Rigshospitalets strategiske fokus på nærhed og sammenhæng, fremtidens hospital, digitalisering, patientrettigheder og ambitionen om at være Børnenes Region og Børnenes Rigshospital.

Mottoet ’Det er værdien for patienten, der tæller’ står fortsat centralt i Juliane Marie Centret. Det er i den nye strategi ændret fra ’det er resultatet, der tæller’ til ’det er værdien, der tæller’ for at understrege, at det er det hele menneske og det samlede behandlingsforløb og oplevelsen undervejs, der er i centrum.

Fokusområder

De fire fokusområder for strategi 2025 er: 

  • Patientbehandling
  • Personale og arbejdsmiljø
  • Forskning
  • Uddannelse

Tværgående værdier

De fire tværgående værdier for strategi 2025 er: 

  • Det sammenhængende sundhedsvæsen
  • Ligeværdig kommunikation og involvering
  • Prioritering og bæredygtighed
  • Udsyn og internationalisering

Læs den samlede strategi 2025 for Juliane Marie Centret (PDF) 

En ambitiøs strategi med konkrete initiativer og indsatser for 2020-2025

Centerledelsen i Juliane Marie Centret, centerdirektør Merete Lange og centerchefsygeplejerske Mette Friis er stolte over at kunne præsentere strategi 2025 og giver den følgende ord med på vejen (fra særudgaven af nyhedsbrevet JMC-Nyt og JMC’s strategi 2025): 

- I Juliane Marie Centret ønsker vi at gøre en forskel for vores patienter og deres familier. I kraft af vores tilgang til patienten og familien, vores behandlingstilbud, vores dygtige personale samt forskning og uddannelse på højeste internationale niveau. Dette er formuleret i Juliane Marie Centrets motto: Det er værdien for patienten, der tæller. Hvordan vi kommer i mål med dette og arbejder henimod målet de næste 5 år er konkretiseret og formuleret i Juliane Marie Centrets Strategi 2025, som vi er stolte af, at vi nu kan præsentere og begynde at realisere.

- Det været en ambition at skabe en strategi med konkrete ambitioner og indsatser, og det mener vi til fulde er lykkedes med denne strategi for JMC 2020 - 2025. Både på centerniveau og for hver af de otte afdelinger i centret.  Vi håber, strategien kommer til at leve og blive brugt og læst af alle i JMC, vores samarbejdspartnere - både internt og eksternt - vores patienter og pårørende og alle andre, der interesserer sig for vores fantastiske center. 

- Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tusinde tak til alle, der har bidraget med stort og småt til den samlede strategi uden jeres bidrag var det ikke blevet det samme, og det er et resultat, vi er stolte af at kunne præsentere, slutter Merete Lange og Mette Friis.

I videoen herunder præsenter Centerdirektør Merete Lange og Centerchefsygeplejerske Mette Friis Juliane Marie Centrets strategi 2025.

Strategi-matrix

Juliane Marie Centrets Strategi er bygget op som en matrix med fire ligeværdige fokusområder og fire tværgående værdier, der tilsammen resulterer i 16 initiativer, som centret og afdelingerne har i fokus i årene 2020-2025


Læs mere om JMC’s strategi og Strategi-matrix 4x4 i den samlede strategi for centret og se de forskellige afdelingers strategier, der tager udgangspunkt i denne matrix.

Se strategi 2025 for

Redaktør