Mennesker med demens har langt større risiko for at dø af infektioner

​Sammenlignet med ældre uden demens har ældre med demens langt større risiko for at dø af infektioner, viser nyt forskningsstudie fra Nationalt Videnscenter for Demens.

​Ældre med demens rammes hyppigt af andre sygdomme, herunder infektioner forårsaget af virus eller bakterier. Forskere fra Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet har, på baggrund af danske registerdata, undersøgt dødeligheden blandt personer fra 65-års alderen og opefter, der har været på hospitalet med en infektion. Undersøgelsen viser tydelige forskelle i forhold til dødelighed.

En simpel infektion kan få katastrofale følger, hvis der ikke tages hånd om den

Forskerne fandt, at risikoen for at dø var ca. 6½ gange højere for ældre personer med demens, der havde været på hospitalet med en infektion, hvorimod risikoen for at dø kun var ca. 3 gange højere for personer uden demens, der havde været på hospitalet med en infektion. Begge tal er set i forhold til baggrundsbefolkningen i samme alder (dvs. mennesker uden demens og uden hospitalsbesøg grundet infektion). Risikoen for at dø var størst inden for de første 30 dage efter hospitalsbesøget.

Langvarig øget dødsrisiko

Forskergruppen fandt desuden, at risikoen for at dø fortsatte med at være forhøjet i op til 10 år efter, at personer med demens havde været på hospitalet med en infektion. Dødeligheden associeret med alle typer infektioner – både alvorlige infektioner som blodforgiftning (sepsis) og småinfektioner som ørebetændelse – blev ved med at være forhøjet sammenlignet med personer uden demens eller personer, der ikke havde været på hospitalet på grund af infektioner.

Mennesker med demens har brug for specialiseret behandling, når de er indlagt

Janet Janbek, der er ph.d.-studerende ved Nationalt Videnscenter for Demens og primus motor i studiet, vurderer, at der er behov for yderligere forskning med henblik på at afklare, hvorfor personer med demens har langt højere risiko end andre for at miste livet på grund af infektioner:

”Vores studie indikerer, at der både inden for sundhedssystemet og blandt pårørende til personer med demens bør være større opmærksomhed på problemstillingen vedrørende demens og infektioner, så personer med demens får den behandling, som de har brug for. Mennesker med demens har brug for en mere specialiseret behandling, også selvom deres besøg på hospitalet skyldes en infektion uden direkte forbindelse til demenssygdommen.”

Plejen af ældre med demens kræver særlige sundhedsfaglige kompetencer, hvis vi skal undgå ulighed i sundhed

Gunhild Waldemar, professor ved Københavns Universitet og leder af Nationalt Videnscenter for Demens siger: ”Vores resultater sætter fokus på, hvor vigtigt det er at forebygge infektioner, for selv en banal infektion kan ende med et meget alvorligt forløb. Mennesker med demens har fx ofte brug for hjælp fra andre til at varetage den personlige hygiejne, for at nedsætte risikoen for infektion. Derfor sætter de nye tal fokus på ulighed i sundhed for mennesker med demens. Set i lyset af den aktuelle debat om kvaliteten af plejen af ældre med demens, er det afgørende med et stærkt politisk fokus på at udvikle og nytænke uddannelsen af de fagpersoner, som varetager plejen.Redaktør