Kasper Aaboe skal stå i spidsen for gynækologien på Rigshospitalet

Gynækologisk Afdeling på Rigshospitalet får ny ledende overlæge. Kasper Aaboe overtager posten efter Lene Lundvall, der går på pension.
Vent...

Fra december 2020 bliver det Kasper Aaboe, der står i spidsen for Gynækologisk Afdeling på Rigshospitalet i tæt samarbejde med ledende oversygeplejerske Charlotte Strømberg. 

Kasper Aaboe kommer fra en stilling som ledende overlæge på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Her har han stået i spidsen for en lang række forandringer og tiltag såsom implementering af SundhedsPlatformen, flytning af Gynækologisk Afdeling fra Næstved til Slagelse Sygehus, etablering af sygeplejeambulatorier og dagkirurgiske forløb for gynækologiske patienter og oprettelsen af et simulationscenter. 


Kasper Aaboe

Kasper Aaboe har allerede erfaring med gynækologien i Region Hovedstaden. Inden sin ansættelse som ledende overlæge i Region Sjælland var han ansat om onko-gynækologisk overlæge på Herlev Hospital. 

Kasper glæder sig meget til at starte på Rigshospitalet til december:

- Jeg er stolt over at blive en del af den mest specialiserede gynækologiske afdeling i landet og være med til at gøre en forskel for patienterne og personalet i afdelingen. Gynækologisk Afdeling står for mig som en afdeling båret af kompetent lederskab og dygtige medarbejdere, der har et vedvarende fokus på den patient- og familiecentrede pleje og behandling og et godt arbejdsmiljø. Jeg kender allerede lidt til afdelingen fra tidligere samarbejde og ved, at der er basis for store visioner og ambitioner, som jeg glæder mig meget til at være med til at føre ud i livet, fortæller Kasper Aaboe.

En ledelsesopgave med fokus på udvikling

Kasper Aaboe ser frem til at kaste sig over den ny ledelsesopgave, der handler om både fremtidssikring og fortsat udvikling og innovation.

- Jeg ser frem til at kaste mig over en anden ledelsesopgave, end den jeg har haft på Slagelse, Næstved og Ringsted sygehuse. Her har jeg sammen med personalet skullet bygge meget op fra bunden, og hvor vi der har haft skarpt fokus på at definere afdelingens profil, har Gynækologisk Afdeling på Rigshospitalet jo allerede en stærk profil. Så det er en helt anden ledelsesopgave, der venter; At bygge videre på det, der allerede er og samtidig både fremtidssikre og tænke nyt. Det glæder jeg mig meget til at gå i gang med sammen med alle i afdelingen og på resten af Rigshospitalet, forklarer Kasper Aaboe.

- Noget af det, jeg håber at kunne bidrage til, er at tænke endnu mere tværregionalt og internationalt, forklarer Kasper, som uddyber med følgende spørgsmål,  som han glæder sig til at finde svaret på sammen med afdelingen: 
 
- Hvordan kan Gynækologisk Afdeling evt. bidrage til at løfte uddannelsesniveauet på landets øvrige afdelinger? Og hvordan kan afdelingen blive endnu bedre til at tiltrække internationale forskere og etablere endnu flere internationale forpligtende samarbejder, der udvikler både afdelingen og dens samarbejdspartnere til gavn for patienter og de forløb, de skal igennem. Og hvordan kan vi skabe endnu mere værdi for patienterne og deres pårørende, spørger Kasper, som glæder sig til at lære afdelingen endnu bedre at kende.

Kasper Aaboe starter som ledende overlæge på Gynækologisk Afdeling på Rigshospitalets Juliane Marie Center 1. december 2020 og overtager posten efter ledende overlæge Lene Lundvall, der går på pension. 

Privat er Kasper Aaboe gift med mag. art. og forfatter Trine Juul. De bor sammen i Sorgenfri og har tre døtre i alderen 9 – 15 år.

Kasper Aaboe kommer sammen med oversygeplejerske Charlotte Strømberg til at stå i spidsen for en højt specialiseret gynækologisk afdeling, der varetager udredning og behandling af patienter fra hele Danmark, Grønland og Færøerne.

Fakta om Gynækologisk Afdeling

Gynækologisk Afdeling på Rigshospitalet har lands-/landsdelsfunktion i gynækologisk onkologi og svær endometriose. Afdelingen har ca. 140 medarbejdere og et udgiftsbudget på ca. 88,3 mio. kr.  

Gynækologisk Afdeling på Rigshospitalet har årligt ca. 19.000 ambulante besøgende, ca. 2.973 indlæggelser og foretager årligt ca. 3000 operationer. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor