Grønne hjerter skaber tryghed på fødegangen

​Et grønt hjerte, der bæres synligt på kitlen og en faglig og social mentor. Det er et af flere nye tiltag, der skal sikre en tryg start og mindske udbrændthed blandt nyansatte jordemødre på Rigshospitalets fødegang. 

Vent...

Alle nyansatte jordemødre på fødegangen har siden 1. juli fået udleveret et grønt hjerte, som de kan bære uden på kitlen det første halve år af ansættelsen og samtidig får de både en mentor og en faglig vejleder at støtte sig til de første uger. 

Det hele er en del af det nye introforløb, Grønhjerteordningen, for nyansatte jordemødre på Fødegangen, som udviklingsjordemoder Anne Barfoed og afdelingsjordemoder Lone Søndergård har stået i spidsen for at udvikle. Målet er at forbedre trivslen for nyansatte og øge fastholdelsen blandt nyansatte. 

Billede: her ses udviklingsjordemoder Anne Barfoed og afdelingsjordemoder Lone Søndergård, som har stået bag den nye ordning. 

Det er helt frivilligt at bære det grønne hjerte, understreger Anne Barfoed, (men) og hun oplever, at rigtig mange er meget glade for hjertet – både de nye og de andre kolleger i afdelingen.

Også Lone Søndergaard har observeret, at ordningen med et synligt grønt hjerte uden på kitlen er en succes:

- Det er blevet taget rigtig godt i mod i afdelingen, og der er rigtig meget omsorg i det. Hvor man måske tidligere har været nødt til at sige til en kollega enten før eller efter mødet med den nye; ’du skal bare lige vide, at hun er ny’, så er det nu synligt for alle, og ikke noget man behøver at minde nogen om, forklarer Lone

De første 16 jordemødre har allerede været igennem Grønhjerteordningen og begejstringen er stor. 

Vicechefjordemoder Lise Jul Scharff kan allerede mærke, at Grønhjerteordningen gør en forskel i afdelingen: 

- At de nyansatte har fået en faglig vejleder, der er tilstede i afdelingen og sat ekstra på i vagt til netop den ordning, har trukket rigtig meget stress ud af afdelingen, forklarer hun. 

- Tidligere skulle afdelingsjordemoderen holde øje med tre nye samtidig med, at hun skulle organisere og overskue afdelingen og alle henvisningerne og de akutte situationer. At hun nu ikke skal stå for at vejlede de nye har givet en helt anden ro i afdelingen, forklarer Lise Jul Scharff.

Cathrine - en af de ’grønne hjerter’. 

Cathrine er nyuddannet jordemoder og startede 1. juli. Hun er er glad for at være en del af Grønhjerteordningen og mener, den har gjort en stor forskel for hende i introforløbet.

- Det har været trygt og rart, at man kommer ind til et sted, hvor der er tænkt over de ting man skal lære, og at man tager hensyn til os, der er er nye og helt ’grønne’. 

Cathrine går stadig rundt med det grønne hjerte på kitlen efter mere end en måned på afdelingen. 

- Det er svært for mig at slippe det, fordi det giver mig en tryghed at kunne signalere, at jeg er ny. Jeg har været helt vildt glad for det, forklarer hun og understreger, at hun nok ikke ville være så glad for skiltet, hvis der havde stået ’ny i job’, fordi de fødende i så fald måske let kunne blive utrygge ved, at det er en ’ny’, der skal tage imod deres barn. Men hun har heldigvis ikke oplevet at de fødende har stillet spørgsmålstegn ved det eller kommenteret det.

Cathrine har brugt den faglige vejleder både som observatør, som sparringspartner på forskellige faglige problemstillinger og som en, der kunne hjælpe hende på stuen, hvis noget var ekstra svært og nyt:   

- Jeg har fx haft vejlederen med inde på stuen, for at hun skulle overtage og vise mig, hvad jeg skulle gøre, når jeg skulle sy en bristning, men nu gør jeg det selv, og hun tjekker, om jeg gør det rigtigt. Jeg har fx allerede syet 5-6 grad 2 bristninger i den tid, jeg har været her, og det har givet mig meget i forhold til at blive selvstændig og sikker i det jeg gør. Det havde jeg ikke kunnet gøre så hurtigt uden den faglige vejleder-ordning, slutter Cathrine.

Mentorordning, supervision og et grønt hjerte

Grønhjerteordningen består - udover badgen med det grønne hjerte, som bæres synligt på kitlen - af to dele; En social del og en faglig del. Alle nyansatte får, uanset alder og erfaring tildelt en mentor; En frivillig jordemoderkollega i afdelingen, der kontakter den nyansatte ca. 14 dage før start. Mentoren taler med den   nyansatte, om der er noget, man er særligt nervøs for eller optaget af i forhold til at starte, og samtidig er mentoren den der, sørger for, at den nye kommer godt ind i afdelingens sociale liv og står til rådighed ved spørgsmål og uklarheder i forhold til at være ny kollega i afdelingen. 

Det andet ben i grønhjerteordningen er faglig vejledning fra første dag. Frem for at komme med på en ’følgevagt’ den første uge, som man hidtil har gjort, får de nyansatte med det samme deres ’egen patient’ og er ansvarlig for fødslen på lige fod med andre kolleger. Hvis der er noget, ’den nye’ bliver i tvivl om, har brug for hjælp og støtte til, kan de kontakte den faglige vejleder; En faglig vejleder er en erfaren jordemoderkollega, der er sat ekstra på i vagt til netop at tage sig af denne vejlederopgave for 2-3 nyansatte ad gangen. Den faglige vejleder er fysisk tilstede i afdelingen, og kan hurtigt træde til, når den nyansatte har brug et godt råd eller behov for sparring eller hjælp på stuen inde hos den fødende.

En anden del af introprogrammet er supervision. Er de nyansatte nyuddannede eller har de under to års praktisk erfaring, er der skemalagt 6 gange supervision det første år. Derudover er der tilbud om 4 gange supervisioner udenfor normen det andet år.

Også fagligt mener Lone, at både vejlederordningen og supervisionen er vigtige elementer i at få godt fodfæste

- Det er en meget kompleks afdeling, hvor der er meget patologi, så når du kommer som ny i afdelingen, så er sandsynligheden for, at du får et forløb med en syg kvinde stor, og så er det vigtigt man er tryg i afdelingen, og tør spørge om hjælp og få sparring. Med mentorordningen og en faglig vejleder i vagten, er der ingen nye, der er i tvivl om HVEM de skal spørge, og at det er tilladt, understreger hun. 

Som supplement til mentorordningen og den faglige vejleder har jordemødre på Rigshospitalet udarbejdet en podcast, som de nyansatte får tilsendt et link til. Podcasten giver et indblik i dynamikken i afdelingen og det tværfaglige arbejdsmiljø, og skal være med til at give den nyansatte et godt indblik i den afdeling, hun skal være en del af. Ifølge Cathrine virker podcasten helt efter hensigten, og hun var meget glade for den. Grønhjerteordningen vil blive evalueret og videreudviklet i løbet af efteråret 2020. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor