Webinar om opstart af fertilitetsbehandling er en succes og fører til nye tiltag i SP

Fertilitetsafdelingen afholdt tirsdag den 20. oktober webinar for 77 kvinder og deres partner. Webinaret og en i forvejen indspillet film erstatter de tidligere auditoriemøder om opstart af IVF-behandling, der i øjeblikket ikke kan afholdes pga. covid-19.

Vent...

Det var første gang, Fertilitetsafdelingen afholdt informationsmødet som et webinar, og trods lidt tekniske udfordringer var det en succes for både patienter og personale. 

Mere end 200 spørgsmål fra kvinder og partnere

I alt 77 personer deltog - mange af dem sammen med deres partner og dermed kommer antallet af deltagere op på mere end 100, hvilket svarer til antallet af deltagere, der plejer at komme til de fysiske møder.

Webinaret varede knap to timer og bød på ca. 20 minutters oplæg fra Fertilitetsafdelingen om bl.a. opstart af behandling og Corona-forskrifter. Derefter var der dialog og svar på  mere end 200 spørgsmål fra tilhørerne hjemme i stuerne, der kunne stille skriftlige spørgsmål til personalet i ’chatten’.  

Der blev stillet spørgsmål om alt fra sædprøver, rygning og træning under graviditeten til mere behandlingsspecifikke spørgsmål so ægsortering, valg af ægdonor og selve ægudtagningen. Der var også mange praktiske spørgsmål om fx udlevering af recepter og aflevering af sædprøver.

Tværfagligt samarbejde om besvarelse af spørgsmål gav god dynamik

Spørgsmålene blev besvaret mundtlig af forskellige faggrupper fra Fertilitetsafdelingen, der alle var repræsenteret i webinaret. De 200 spørgsmål blev undervejs i webinaret sorteret og kategoriseret af kategoriseret af et tværfagligt team fra Fertilitetsafdelingen og derefter besvaret mundtligt af en fra hver faggruppe. På den måde fik deltagerne både sat ansigt på de forskellige fagpersoner, de evt. senere vil møde i afdelingen, og oplevede at få mundtligt svar på de spørgsmål de havde stillet.

Stor tilfredshed med webinaret

Alt i alt forløb webinaret virkelig godt. Deltagerne skriver i evalueringen bl.a.: ”supergodt webinar. Fik besvaret størstedelen af de spørgsmål vi havde inden første telefoniske samtale”, ”det var rigtig rart med al den info og besvarelse af mange gode spørgsmål”. Andre deltagere havde gode forslag til næste gang: ”mange gode spørgsmål, kunne det være en ide at samle dem op i præsentationen i starten af jeres næste informationsmøde?” 

Fertilitetsafdelingen vurderer, at tiltaget var så stor en succes, at de vil afholde 6-9 webinarer om året og næste møde er fastlagt til 8. december. Lægelig leder af Fertilitetsafdelingen, Anja Pinborg giver webinaret følgende kommentar med på vejen: 

- Det var virkelig en god oplevelse at være med til webinaret. Selv spørgsmålene kun kunne stilles skriftligt undervejs, havde vi en fornemmelse at vores kommende patienter deltog aktivt hjemme i stuerne. Undervejs fandt vi ud af at besvare spørgsmålene som en dialog, hvor en fra afdelingen stillede spørgsmålene fra tilhørerne højt til en af os andre, der var til stede i rummet. Det skabte en rigtig god dynamik og var med til at gøre webinaret mere levende.  Det var også en stor fordel, at vi var et tværfagligt team, der deltog, så der både var læger, sygeplejersker, biologer og sekretærer med til at kategorisere og besvare spørgsmål undervejs. 

. Vi glæder os allerede til næste webinar, som vi dog skærer ned til 1½ time, da det var lige i overkanten med to timer, slutter Anja Pinborg.

Webinaret fører til nye besøgstyper, ressourcer og breve i SP

Informationsmøderne er obligatoriske for nyhenviste fertilitetspatienter og par, der skal starte IVF-behandling (reagensglasbehandling), og deltagelsen skal registreres i SundhedsPlatformen (SP). Derfor har en del af forberedelserne til webinaret bestået i at oprette en ny besøgstype og nyt indkaldelsesbrev i SP. Det forklarer ledende lægesekretær Lotte Møller Sørensen:

- Vi har haft fokus på to centrale udfordringer i forhold til webinaret og registrering af deltagelse. Vores kommunikationsrådgiver i JMC har været tæt involveret i forhold til både kommunikationen med patienterne og det tekniske, mens vores SP-nøgleperson, sekretær Majken Rostock var primus motor for at finde ud af, hvordan et sådant webinar skulle oprettes og kodes i SP. Dette fik vi heldigvis ret hurtigt styr på i tæt samarbejde med vores KIK’ere samt CIMT. 

- Det betyder, at der nu er blevet bygget en ny besøgstype i SP specifikt til fremtidige webinarer/videoinformationsmøder. Der er desuden oprettet en ressource og kode til besøget. Vi har derudover fået bygget nyt indkaldelsesbrev i SP samt i samarbejde med øvrige sekretærer lavet en vejledning vedr. tilmelding til webinaret som kan vedhæftes i DIPO, når pt. modtager indkaldelsesbrev fra SP vedr. webinar.

- Alt i alt har det sekretærmæssigt været en super spændende proces, som samtidig også har muliggjort, at vi fremadrettet rent SP-mæssigt kan afholde webinarer, uden det kræver andet end en almindelig booking af tid i en kalender for at indkalde patienter til at deltage, slutter Lotte.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor