Travl opstart i Nordfløjen

​Tilpasninger til den nye bygning og de nye arbejdsgange er i fokus, mens både personale og patienter er ved at lære den nye bygning at kende


Efter en vellykket patientflytning 20.september er næsten 2.000 medarbejdere ved at vænne sig til deres nye arbejdsplads. Den første tid har der været brug for mange tilpasninger, fra skiltning til opsætning af spritdispensere og rullegardiner og meget mere. Også på operationsgangene har der været brug for en fokuseret indsats med hjælp fra blandt andet håndværkere og medikoteknikere. 

- Takket være den kæmpe indsats fra personalet har vi ikke mødt uoverkommelige udfordringer, men der er mange opgaver at følge op på, inden alt kører som det skal. Meget kan vi løse hurtigt, mens andre udfordringer kommer til at tage længere tid, siger vicedirektør og flytteprogramchef Susanne Poulsen. 

Tilpasning af klimaanlægget er en af de udfordringer, som kommer til at tage tid, selv om der arbejdes på det. Det samme gælder indretning af arbejdspladser, blandt andet i de nye fælleskontorer. 

- Lige nu indhenter vi en masse erfaringer. De første seks måneder er udgangspunktet, at vi prøver de nye arbejdsgange og vilkår af, og melder ønsker ind, og kun justerer akutte og generelle og åbenlyse problemer. Derefter samler vi op og prioriterer ændringsønsker. Det kræver tålmodighed af personalet, men giver også et godt udgangspunkt for at vi ender med gennemarbejdede løsninger, siger Susanne Poulsen. 

Fraflyttede lokaler i Centralkomplekset skal renoveres

Efter flytningen til Nordfløje er en tredjedel af Centralkomplekset enten blevet ryddet eller vil blive det de kommende måneder. Og selvom det kan være fristende at ’låne’ et kontor, depot eller mødelokale, så er det ikke en mulighed. De fraflyttede områder, lokaler og toiletter vil blive afspærret og aflåst, og der bliver lukket for el og vand.

- Centralkomplekset skal igennem en teknisk renovering, hvor vandrør og faldstammer skiftes ud, og lyskilderne skiftes til LED. Det er oplagt at starte med de områder, der allerede står tomme nu, og derfor er det vigtigt, at de fraflyttede områder ikke tages i brug, siger vicedirektør Susanne Poulsen.

Møbler og andet inventar, som står tilbage i de fraflyttede områder, vil blive samlet ind og indgå i hospitalets møbeldepot. Det er derfor ikke tilladt selv at hente de efterladte genstande.

Den tekniske renovering starter efter planen til november og vil samlet set vare omkring et år.

Redaktør