Tal højt om de gode og dårlige coronavaner

​Halter det med håndspritten, eller står kollegaerne for tæt, har både ledere og medarbejdere pligt til at sige det til hinanden


I april og maj var alle opmærksomme på at holde afstand og spritte af, men hen over sommermånederne oplevede de i Hjerteklapenheden, at de gode vaner lige så stille begyndte at skride.

Arbejdsmiljørepræsentant Helle Yndgaard Storm og afdelingssygeplejerske Line Brinch Sonnichsen tog derfor imod et tilbud om at få besøg af Forbedringsafdelingen og Infektionshygiejnisk Enhed for at drøfte mulighederne for at stramme op.

Små simple tiltag

På alle computerne i enheden hænger der nu en meget simpel opskrift på kontorhygiejne, og på alle bordene står en pakke blå servietter til afspritning. Små simple tiltag, der gør det lettere at spritte kontorpladsen af, når de overtager den fra en anden.

Et andet initiativ var at måle personalerummet op, få bestemt det maksimale antal personer i rummet og få det kommunikeret.

- Jeg er overrasket over, hvor hurtigt personalet tager det til sig. De kommer ind i rummet og tæller, før de sætter sig eller bestemmer sig for at vente. Det er plads til syv ved bordet og tre langs væggen, og folk er vældig gode til at flytte sig over langs væggen eller gå ud, hvis de er færdige med at spise, så der er plads til nye, siger Helle Yndgaard Storm.

Kræver mod at sige fra

Ifølge Morten Westerbjerg Andersen, der er chef for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling i Forbedringsafdelingen, er det altafgørende, at både ledere og medarbejdere insisterer på at minde hinanden om coronavanerne, hvis smitten skal stoppes.

- Hvis en kollega kommer for tæt på dig, hoster i hånden eller glemmer at spritte fingre af, skal du turde at sige det til vedkommende. Men det kræver mod at sige fra, fordi man nemt kan blive opfattet som om, man er sur eller overforsigtig, siger han.

Derfor er det vigtigt, at der i afdelingerne er klare, konkrete aftaler om, hvornår og hvordan man siger fra overfor hinanden. Jo mere specifikke eksempler og retningslinjer, man kan aftale lokalt, jo mere tryg og åben kultur får man. 

- Åbenheden skaber respekt for hinandens forskelligheder og bliver dermed et værn mod dårlig stemning, siger Morten Westerbjerg Andersen.

Respekt for hinanden

I Hjerteklapenheden oplever Helle Yndgaard Storm også, at det er vigtigt med både klare regler og initiativer, som gør det let at overholde dem. Det gælder for eksempel enhedens hygiejneinitiativ ved kontorarbejdspladserne, og det har der allerede været interesse for blandt flere andre afdelinger.

- Vores tiltag er blevet taget godt imod, og jeg synes generelt, at vi har en god og afslappet stemning med respekt for, at der skal holdes afstand. Jeg oplever også, at det er ok træde et skridt tilbage eller på anden måde markere, at man er for tæt på hinanden, siger hun.

Sådan fastholder I fokus på gode coronavaner

  • Aftal, at det er i orden, at I minder hinanden om den gode håndhygiejne. På den måde undgår I dårlig stemning.

  • Tal højt om det, der er svært og utrygt. Dermed bliver det nemmere at handle på utrygheden og undgå eventuelle rygter.

  • Undgår misforståelser ved at gøre aftalerne og retningslinjerne så konkrete som muligt.

  • Ledelsen og nøglepersoner har et særligt ansvar for at de hygiejniske regler overholdes. Mister de fokus, skrider det. Men husk også, at du som medarbejder har et ansvar for at bevare fokus.

Se flere råd på intranettet under Personale – Arbejdsmiljø og Trivsel – Corona og Arbejdsmiljø.Redaktør