Slut med ’famlen i blinde’ og nytteløs strålebehandling efter prostatakræft

​Ny forskning gør endegyldigt op med udbredt behandlingspraksis i udlandet: Forebyggende strålebehandling umiddelbart efter operation for prostatakræft giver ikke en bedre prognose, og behandlingen er forbundet med mange unødige bivirkninger.Prostatakræft er en alvorlig diagnose – og når mange patienter får fjernet prostata kirurgisk, har der på visse hospitaler verden over hersket en ’for en sikkerheds skyld’-praksis, hvor man i blinde har tilbudt forebyggende strålebehandling efter operation. Lægerne har savnet evidens for effekten af den forebyggende strålebehandling. Men nu gør danske forskere endegyldigt op med den praksis i et studie, der netop er udkommet i det ansete tidsskrift The Lancet.
 
- Det er ikke hver dag, at vi inden for prostatakræftområdet udkommer med ny forskning, der får endegyldig betydning for håndtering af patienter fremadrettet. Men det er tilfældet her, siger professor, overlæge Andreas Røder fra Urologisk Klinik på Rigshospitalet, der er en af forfatterne bag studiet. 
 
Forskningsprojektet har været længe undervejs, og mange patienter har været inkluderet. Forskergruppen er ikke i tvivl om konklusionen:
 
- Strålebehandling umiddelbart efter operation for prostatakræft har ingen forebyggende og gavnlig effekt, og det har ikke betydning for, hvorvidt patienterne får tilbagefald af kræft. Det kan vi hermed cementere for bestandig, siger Andreas Røder.

Brystkræft er ikke prostatakræft

Det er ellers normal praksis ved brystkræft at tilbyde kombinationsbehandlinger, hvor man både opererer, stråler det opererede område efter og til tider giver kemoterapi – og her er effekten god. Men det har ikke på samme vis været undersøgt inden for patienter med prostatakræft, hvor strålebehandling kort efter operation har været udbredt uden den nødvendige evidens.
 
- Brystkræft er ikke prostatakræft, og behandlingsprincipper, der virker for den ene gruppe, virker ikke nødvendigvis for den anden gruppe. I Danmark har  lægerne ikke praktiseret at give den forebyggende strålebehandling, og det kommer heller ikke til at ske fremadrettet:
 
Stort dansk bidrag
Studiet har været ledet fra engelske forskere, hvorfra 1147 af de i alt 1396 patienter indgår. Fra Danmark deltog 187 patienter, hvoraf 113 fik behandling på Rigshospitalet. Herudover deltog 50 patienter fra Canada og 12 patienter fra Irland. Forskerne delte patienterne op i to grupper. Den ene gruppe fik strålebehandling 6 uger efter operationen, den anden gruppe blev først strålebehandlet ved dokumenteret tilbagefald af sygdommen.
 
– Mange har, uden evidens, praktiseret som gruppe 1. Nu viser vi, at det er forbundet med flere bivirkninger og ikke reducerer risikoen for senere tilbagefald af sygdommen. Derfor kan vi nu endeligt konkludere, at alle patienter fremadrettet skal behandles som gruppe 2, siger Andreas Røder. Redaktør