Læge fra Nationalt Videnscenter for Demens hædres med talentpris fra Lundbeckfonden

​Læge og Ph.d.-studerende Christian Sandøe Musaeus modtager Lundbeckfondens talentpris. Christian modtager prisen for sin vedholdende og innovative forskning bl.a. i anvendelsen af EEG til diagnosticering af demens.


Christian Sandøe Musaeus' forskning kredser om EEG. Han undersøger om EEG kan benyttes som diagnostisk redskab i den første del af udredningen for Alzheimers sygdom og demens generelt. Og han undersøger om øre-EEG kan anvendes til at undersøge, om patienter med Alzheimers sygdom eller Lewy body demens udvikler epileptisk aktivitet. 

Om brugen af øre-EEG fortæller Christian:

- Mit projekt går ud på at bruge EEG til at undersøge, om patienter, der har Alzheimers eller Lewy body demens, udvikler epileptisk aktivitet i hjernen. Den type epilepsi-undersøgelse indebærer sædvanligvis, at personen, der skal udredes, indlægges et døgn på sygehus. Her gennemgår han eller hun EEG-undersøgelser, og for de fleste vil et sådant udredningsforløb sædvanligvis være uproblematisk at gennemføre. Har man Alzheimers eller Lewy body demens, er det bare en anden sag – for så er det potentielt meget angstprovokerende at skulle forlade sine vante omgivelser og blive indlagt på hospital. Og for at gøre noget ved det, arbejder vi med en anden form for EEG-undersøgelse af epilepsi hos personer med demens.

Den såkaldte øre-EEG, som Christian anvender i sit forskningsprojekt fylder meget lidt og monteres i øret, omtrent som et høreapparat.

- Foreløbig har vi fulgt 10 patienter. Patienterne kan gå rundt med udstyret i øret derhjemme i nogle dage, alt imens apparatet registrerer og lagrer informationer, der stammer fra aktivitet i hjernen – herunder epileptisk aktivitet. Så henter vi apparatet og analyserer informationerne, forklarer Christian Sandøe Musaeus.

Christian Sandøe Museaeus modtager 500.000 kr, hvoraf 150.000 kr. er en personlig hædersgave, mens resten er forskningsmidler.


Redaktør