Gravides livsstil og mental sundhed under første fase af COVID-19 skal nu undersøges

I et nyt forskningsprojekt skal jordemoder og lektor Hanne Hegaard fra Obstetrisk Afdeling, Rigshospitalet undersøge, hvorvidt de gravides livsstil og mentale sundhed blev påvirket både negativt og positivt under første fase af COVID-19 pandemien. Nordea-fonden støtter projektet.
Vent...

I Danmark anbefales alle gravide at være fysisk aktiv mindst en halv time hver dag og afholde sig fra både alkohol og rygning, da dette mindsker risikoen for komplikationer i relation til graviditeten og fødslen. 

Under første fase af coronakrisen blev mange dele af samfundet lukket ned, herunder sociale aktiviteter og fritids- og motionsaktiviteter. Det er ukendt, hvad nedlukningen har betydet for de gravides motionsvaner, deres øvrige livsstil og mentale sundhed.

I forhold til den mentale sundhed kan en hypotese være, at flere gravide kvinder har være mere ængstelige og bekymrede end ellers, og at de manglende fællesskaber og mindre socialt samvær med venner og familie har påvirket den enkelte kvindes mentale trivsel negativt. En anden hypotese er, at gravide kvinder har oplevet mindre stress og mere ro under pandemien og derfor har oplevet at have en bedre trivsel. 

I det nye forskningsprojekt, som er støttet af Nordea-fonden med 500.000, vil forskerne sammenligne gravides livsstil og mentale sundhed før og under første fase af COVID-19 i Danmark for at finde eventuelle ændringer – positive som negative hos de gravide. 

Denne viden skal bruges til at optimere den forebyggende indsats i fremtidens graviditetsundersøgelser og er vigtig viden i tilfælde af nye bølger af COVID-19 eller andre pandemier. Det forklarer jordemoder og lektor Hanne Hegaard fra Obstetrisk Afdeling på Rigshospitalets Juliane Marie Center, der står i spidsen for forskningsprojektet: 

 - Vi ønsker med dette projekt at undersøge både positive og negative ændringer i gravide kvinders livsstil og mentale sundhed under første fase af COVID-19 i Danmark. Vi har en hypotese om, at der er foregået nogle positive ændringer som f.eks. mindre stress og mere ro. Men vi formoder også, at der har været negative ændringer i gravides livsstil og mental sundhed i samme periode. Ved at kortlægge de mulige positive og negative ændringer håber vi at kunne optimere den forebyggende svangreomsorg i Danmark, så flest muligt får den rette hjælp til en sund og god graviditet – både fysisk og mentalt, forklarer Hanne Hegaard.

- Vi tror også på, at den viden, vi kortlægger i projektet, kan være relevant for andre befolkningsgrupper og medføre nye tiltag blandt større grupper i befolkningen under en evt. ny bølge af Covid-19, herunder viden om motionsvaner og graden af bekymringer, slutter Hanne.

Nordea-fonden har valgt at støtte projektet med 500.000 kr. og giver projektet følgende kommentar med på vejen: 

- Den nye viden vil styrke rådgivning af den enkelte kvinde i forhold til en sund graviditet. Pandemi eller ej, så lægges kimen til gode liv så tidligt som i graviditeten,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Om projektet

Forskningsprojektet vil foregå på Rigshospitalet i perioden fra medio. oktober 2020 – 1. marts 2021 og udføres af en forskningsgruppe i Obstetrisk Afdeling under Juliane Marie Centret bestående af lektor, jordemoder og ph.d. Hanne Hegaard, professor overlæge dr.med. Peter Damm, jordemoder, postdoc. Ane Rom, jordemoder, ph.d.- studerende Stinne Høgh, jordemoder, ph.d.- studerende Mie de Wolff, jordemoder, ph.d.- studerende Nina Olsén Nathan og jordemoder, ph.d.- studerende Lotte Broberg.

Projektet har titlen ’Gravides livsstil og mentale sundhed’ støttes af Nordea-fonden med 500.000 kr. Følg med på projektets hjemmeside rigshospitalet.dk/gravideslivsstil-covid19. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor