Danmark får sit første nationale forskningscenter for hjernekræft

Professor Ulrik Lassen skal lede nyt nationalt forskningscenter for hjernekræft, som nu bliver en realitet med støtte på 20 mio. kr. fra danskernes bidrag til Knæk Cancer.
Vent...


Helt nye tilbud om genetiske analyser af patienter med kræft i hjernen og et stærkt samarbejde mellem læger på tværs af landet, der skal sikre deling af den nyeste viden. Det er noget af det, som bliver muligt takket være et nyt nationalt forskningscenter for personer med hjernekræft. Med støtte på 20 mio. kr. fra Knæk Cancer bliver centeret nu en realitet, skriver Cancer.dk.

Det nye ’Forskningscenter for Målrettet Behandling af Hjernetumorer’ vil i første omgang sætte fokus på den aggressive gliobastom-hjernekræft. Det forklarer centerets leder, Ulrik Lassen, der er professor i klinisk onkologi og personlig medicin og ledende overlæge ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet: 

– Med det nye center vil vi arbejde for at forlænge livet og sikre en bedre livskvalitet for de godt 1.500 danskere, der hvert år rammes af kræft i hjernen. I første omgang har vi fokus på voksne patienter med hjernekræft af typen glioblastom, men med tiden skal flere former for hjernekræft inddrages, siger han. 

Avancerede gen-analyser bliver landsdækkende

Helt centralt for det nye center er det nationale samarbejde, som skal sikre, at alle patienter med hjernekræft får den bedste behandling, og at eksperter samarbejder tæt og udveksler viden om forskning og teknikker. Både med kolleger i Danmark og udlandet.

Med oprettelsen af centeret følger blandt andet, at alle patienter med glioblastom får tilbudt en fuldstændig kortlægning af tumorens arvemasse - en såkaldt helgenomsekventering. Dette er allerede i dag et tilbud til patienter ved Rigshospitalet, men skal frem over være muligt for patienter over hele landet. Og det forbedrer mulighederne for både behandling og forskning. 

– Helgenomsekventering giver os mulighed for at se, om der findes forsøgsbehandlinger, som kunne være egnede til den enkelte patient. Samtidig får vi en systematisk indsamling af viden om de genetiske ændringer i hjernetumorer. Den kan vi bruge som grundlag for at udvikle nye behandlinger, eller den kan måske give viden om, hvilken behandling der virker bedst afhængig af patientens genetiske profil, eller om patienternes risiko for senfølger ved en bestemt behandling, siger Ulrik Lassen. 

Kombinationen af helgenomsekventering af alle danske glioblastompatienter – og på længere sigt alle hjernetumorpatienter – med data om patienternes forløb vil give unikke datasæt, som ikke findes andre steder i verden. Det vil være af stor værdi for fremtidig forskning og kan på længere sigt hjælpe patienter med mange former for hjernekræft. Blandt andet også de mere sjældne former, hvor der i dag er begrænset mulighed for forskning, fordi der er så få patienter, forklarer Ulrik Lassen. 

Patienter giver viden til hinanden

Der er i det hele taget en lang række af indsatser i støbeskeen med det nye center både på kort sigt og på den lidt længere bane. 20 projekter er foreløbigt på listen, og de rækker fra bedre diagnostik, over bedre behandlinger blandt andet i form af operation og stråleterapi og til udvikling og afprøvning af nye behandlinger baseret på viden om biologien bag hjernetumorer. 

Og med etableringen af det nye center, kommer der også en mere systematisk tilgang til at bruge den store mængde af data, som findes i forskellige registre. 

– I Danmark har vi nogle af de bedste registre i verden, som rummer værdifulde oplysninger om patienterne og hvordan det går dem. Den viden kommer vi til at arbejde systematisk med i det nye center. Det betyder at de patienter, der bliver behandlet i dag, hjælper de patienter, der kommer efter dem, siger Ulrik Lassen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor