Betryggende nyt for patienter ramt af borrelia

Patienter smittet af flåter med bakterien borrelia behøver ikke at frygte særligt for psykiatrisk sygdom senere i livet, viser ny dansk forskning.
Vent...


Foto: Førsteforfatter Malte Tetens


I en årrække har det i forskningskredse været diskuteret, hvorvidt bakterien borrelia overført fra flåter kan påvirke hjernen så meget, at det kan give psykiatrisk sygdom senere i livet. Ny forskning fra blandt andre Rigshospitalet tyder dog ikke på, at en borrelia-infektion kan kædes sammen med psykiatriske sygdomme senere i livet. 

Forskerne har undersøgt, om danske patienter behandlet med antibiotika for neuroborreliose havde en større risiko for at få enten en psykiatrisk diagnose eller at få udskrevet psykiatrisk medicin, fortæller førsteforfatter Malte Tetens fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet.

- Sammenlignet med gennemsnitsdanskeren har gruppen af neuroborreliose-patienter i op til 15 år efter behandling ikke en øget risiko for at udvikle psykiatrisk sygdom, viser vores undersøgelse. Det kan være en vigtig, betryggende besked for de cirka 150 danskere, der årligt diagnosticeres med neuroborreliose, at sygdommen ikke ser ud til at give en overhængende fare for alvorlige senfølger, siger Malte Tetens. 

Medicinforbrug stiger kortvarigt

Han forklarer, at resultaterne til gengæld viser et lille øget forbrug af receptpligtig psykiatrisk medicin op til et år efter diagnosen neuroborreliose. 

- Vi fandt et øget forbrug af fx antidepressiv og sovemedicin i det første års tid, men herefter faldt niveauet igen. Resultaterne tyder på, at sygdommens symptomer, fx nervesmerter, heldigvis aftager efter en periode, siger Malte Tetens.

Han understreger, at studiet ikke kan bruges til helt at fjerne mistanken om psykiatriske senfølger, men ifølge Malte Tetens kan resultaterne være med til at slå fast, at problemet sandsynligvis ikke er overvældende stort.

For at nå frem til resultaterne har forskerne anvendt informationer fra ca. 2.897 patienter, der havde fået konstateret neuroborreliose i perioden 1995-2015, og sammenlignet med informationer på 28.970 andre danskere med samme alder og køn. 

Studiet er gennemført i tæt samarbejde mellem forskere fra Rigshospitalet, Slagelse Sygehus, Odense Universitetshospital, Vejle Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Hvidovre og Amager Hospital, Statens Serum Institut, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet.

Læs mere om resultaterne af studiet her Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor