Sygeplejersker gør sig klar til at pleje COVID-19 patienter

​Sygeplejersker af alle slags er en efterspurgt ressource på Rigshospitalets midlertidige COVID-19 intensivafdeling Covita.
Den nye, midlertidige intensivafdeling for COVID-19-patienter har stort behov for sygeplejersker. Og det er ikke kun sygeplejersker med intensiv erfaring, der er brug for, fortæller Covitas kliniske sygeplejerskespecialist, Marie Collet.

- Vi har selvfølgelig brug for intensivsygeplejersker, men vi har absolut også behov for andre sygeplejersker, der kan lave de helt basale ting som sygeplejersker er uddannet til: At give medicin, bestille prøver og helt generelt udøve omsorg for patienten. Der er brug for alle gode kræfter, siger Marie Collet.

Covitas kliniske sygeplejerskespecialist, Marie Oxenbøll Collet og Mira Søgaard Jørgensen.

Mira Søgaard Jørgensen er normalt klinisk sygeplejespecialist i kirurgiprojektet, som er en del af den udvidede stab i Center for Kræft og Organsygdomme. Hun har tidligere i mange år arbejdet som kirurgisk sygeplejerske, men har valgt at være en del af Covita, hvor hun nu er ved at blive oplært. Det er overvældende at skifte den normale arbejdsdag ud med noget helt anderledes, og Mira er glad for, at opgaverne bliver fordelt efter kompetencer, og hun blandt andet ikke skal have ansvar for respiratorbehandling og akut medicin, der kræver særlig oplæring:

 - For os, der ikke er i første led og skal stå og passe en respirator, bliver der tale om grundlæggende sygepleje. Vi kan byde at vaske patienter, have pårørendekontakt, opfyldning med mere, fortæller Mira Søgaard Jørgensen, som har fået tilsendt sin første vagtplan over den kommende tid i Covita. 

Rigshospitalets nye Covid-19 intensivafdeling i Nordfløjen har stadig brug for flere sygeplejerske til at løfte opgaven med at passe på Covid-19 patienter. 

Redaktør